Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Consumentenverzekeringen: schade35276/2785/2223/1/96
Studiegids

Consumentenverzekeringen: schade

35276/2785/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  • Business Law
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
Je handelt binnen het wettelijk en deontologisch kader en de geldende acceptatiecriteria.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je maakt een afweging van de relevante risico’s en inherente verzekerbaarheid rond schadeverzekeringen voor consumenten.
Je verduidelijkt de bijzondere en algemene voorwaarden van een consumentenverzekering.
Je definieert de basisprincipes en het wettelijk kader van de diverse vormen van aansprakelijkheid, desgevallend van rechtsbijstand zo van toepassing.
Je beschrijft de materiële, desgevallend lichamelijke schaderegelingsprincipes.
Je stelt een verzekeringsdossier samen voor de consument.
Je maakt een vergelijkende concurrentiële analyse met betrekking tot schadeverzekeringen voor consumenten.
Je handelt binnen het wettelijk en deontologisch kader en de geldende acceptatiecriteria.
Je evalueert of schadegevallen binnen het bestek van de verzekeringscontracten vallen.
Je handelt schadedossiers af aan de hand van vooropgestelde procedures.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
Je handelt schadedossiers af aan de hand van vooropgestelde procedures.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
Je stelt een verzekeringsdossier samen voor de consument.
Je maakt een vergelijkende concurrentiële analyse met betrekking tot schadeverzekeringen voor consumenten.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
Je evalueert of schadegevallen binnen het bestek van de verzekeringscontracten vallen.

Leerinhoud

Particuliere verzekeringen

1. Mobiliteit

Deel I: De BA-motorrijtuigenverzekering
Deel II: De aanvullende motorrijtuigenverzekeringen
2. Patrimonium

3. Gezin

Samenstellen van een verzekeringsdossier

Nagaan van de relevante risico's en inherente verzekerbaarheid

Vergelijkende concurrentiële analyse opmaken

Schaderegeling

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00open en/of gesloten vragen, gesloten boek
AcademiejaarProjectopdracht20,00casus open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00open en/of gesloten vragen, gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00casus open boek