Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Arbeidsverhoudingen3449/2798/2223/1/19
Studiegids

Arbeidsverhoudingen

3449/2798/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Doms Mike
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Volgtijdelijkheid

((binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor HRM 1 EN geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: theorie en thema EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum)) OF (geslaagd voor Statistiek 1 OF geslaagd voor Statistiek 1 (5ECTS)).

Korte omschrijving

Je krijgt zicht krijgen op het spel, de spelers, de spelregels en het speelveld van het "sociaal overleg" binnen een arbeidsomgevingen (op verschillende niveaus). De werking van organisaties, voorzieningen, het collectief arbeidsrecht en de actualiteit rond arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, stakingen, sluitingen, overleg, opzetten sociale verkiezingen, sluiten van CAO’s, eindeloopbaandebat,… staan in de kijker.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je beschrijft de spelregels en het speelveld van het sociaal overleg.
Je beschrijft het spel en de spelers van het sociaal overleg.
Je presenteert een actueel thema in kader van arbeidsverhoudingen en/of sociaal overleg.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je presenteert een actueel thema in kader van arbeidsverhoudingen en/of sociaal overleg.
Je toont inzicht in de doelstellingen van en uitdagingen voor de sociale partners.

Leerinhoud

Inleiding

 • Duiden van het 'Rijlandmodel', 'Anglo-Amerikaans model' en het 'Belgisch Sociaal Overlegmodel'.
 • Historiek, doel, spanningsvelden, SWOT van 'het (Belgische) sociaal overleg', 
 • De actoren in het 'sociaal overleg': de bevoegde instellingen op het vlak van werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, de sociale partners en overlegorganen 
 • Verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgever en werknemer
 • Het 'sociaal overleg' in organisaties, sectoren en op federaal en interprofessioneel niveau 
 • Het 'sociaal overleg' op Europees en internationaal niveau
 • Arbeidsconflicten en sociale bemiddeling
 • Actuele Thema's (worden bepaald door actualiteit en lector)
  • onderzoeken, duiden, en innemen standpunten (overheid, (afvaardiging) werknemers en werkgevers)

Mogelijke voorbeelden van "actuele thema's":

 • Seksuele intimidatie op het werk,
 • Pensioenen,
 • Stakingen bij...,
 • In en uitstroom -vraagstukken,
 • Personeelstekort zorg, onderwijs,...
 • Discussie 'zware beroepen"
 • Werkloosheidsregeling
 • Loonkloof tussen mannen en vrouwen
 • Robotisering op de arbeidsmarkt
 • Ongewenst gedrag, geweld,... op de werkvloer
 • Werkstress,
 • Sociale verkiezingen,...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Er zal een dag naar Brussel gegaan worden om daar een aantal organisaties te bezoeken.
  Dit betekent dat er extra kosten zijn voor trein en metro.
Vormen van groepsleren60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Kennistoets. Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Onderzoeksopdracht40,00Onderzoek in groep van een 'relevant sociaal actueel thema'. Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen. Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.