Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Bachelorproef37194/2791/2223/1/82
Studiegids

Bachelorproef

37194/2791/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vos Jeroen
Andere co-titularis(sen): Holvoet Flor, Horsmans Serge, Mariën Sven, Smets Marc, Van Battel Sam, Van Camp Vincent, Van Eyken Koen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 260,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Stage OF geslaagd voor Stage) EN (geslaagd voor Software Project_A OF geslaagd voor Cyber security and cloud project_A OF geslaagd voor IoT project_A OF geslaagd voor Business Project_A OF geslaagd voor International IT project).

Korte omschrijving

Final Project is het sluitstuk van de opleiding toegepaste informatica met als doel het documenteren van de analyses, testen en handleiding of technische informatie van de stage. Dit OLOD dient daarom gelijktijdig opgenomen te worden met het OLOD Stage.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.3. Business Plan Development
Stelt een omgevingsanalyse op en identificeert stakeholders en omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van het project.
A.4. Product or Project Planning
Stelt een gedetailleerde planning op en documenteert vereisten en behoeften van de klant.
A.5. Architecture Design
Beschrijft de huidige systeeminfrastuctuur met betrekking tot de applicatie en de eventuele wijzigingen noodzakelijk voor de goede werking van de applicatie.
A.6. Application Design
Ontwerpt een applicatie volgens de eigen gemaakte analyse en de geldende kwaliteitscriteria.
A.8. Sustainable Development
Heeft aandacht voor de duurzaamheid, schaalbaarheid en herbruikbaarheid van de geboden oplossing.
B.2. Systems Integration
Beschrijft de nodige systeeminterfaces om optimale integratie van de applicatie te waarborgen.
B.3. Testing
Beschrijft testscenario's, maakt een testplan op en documenteert de testresultaten.
B.5. Documentation Production
Documenteert de applicatie zowel technisch als functioneel.
Stelt een user manual of technische documentatie op.
C.1. User Support
Documenteert de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen en beschrijft de mogelijke oplossingen.
Geeft een training of workshop aan de (eind)gebruikers.
C.4. Problem Management
Beschrijft de geldende procedures inzake bugfixing en identificeert welke van toepassing zijn op de eigen applicatie. Beschrijft tekortkomingen aan de applicatie en de mogelijke oplossingen/work-arounds hiervoor.
D.10. Information and Knowledge Management
Beschrijft de betrokken bedrijfsprocessen (AS-IS en TO-BE) en identificeert de datastromen die hiermee samenhangen.
D.5. Sales Proposal Development
Beschrijft de voor- en nadelen van de beschikbare technologieën en identificeert op welke manier deze technologieën voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers.
E.1. Forecast Development
Beschrijft de context waarin de applicatie zal functioneren en identificeert eventuele trends die hierop een invloed kunnen hebben.
F.1. Taakanalyse
Beschrijft de betrokken bedrijfsprocessen (AS-IS en TO-BE) en identificeert de datastromen die hiermee samenhangen.
Beschrijft de geldende procedures inzake bugfixing en identificeert welke van toepassing zijn op de eigen applicatie. Beschrijft tekortkomingen aan de applicatie en de mogelijke oplossingen/work-arounds hiervoor.
Beschrijft de huidige systeeminfrastuctuur met betrekking tot de applicatie en de eventuele wijzigingen noodzakelijk voor de goede werking van de applicatie.
Stelt een gedetailleerde planning op en documenteert vereisten en behoeften van de klant.
Analyseert de opdracht gebruik makende van diagrammen en analysetechnieken en stelt een oplossing voor.
F.2. Strategisch handelen
Beschrijft de context waarin de applicatie zal functioneren en identificeert eventuele trends die hierop een invloed kunnen hebben.
Heeft aandacht voor de duurzaamheid, schaalbaarheid en herbruikbaarheid van de geboden oplossing.
Stelt een gedetailleerde planning op en documenteert vereisten en behoeften van de klant.
Stelt een omgevingsanalyse op en identificeert stakeholders en omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van het project.
G.1. Mondelinge communicatie
Geeft presentaties waarbij de communicatie wordt afgestemd op de context, het publiek en het doel van de communicatie.
G.2. Schriftelijke communicatie
Documenteert de applicatie zowel technisch als functioneel.
Documenteert de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen en beschrijft de mogelijke oplossingen.

Leerinhoud

Studenten stellen, op basis van hun stage, volgende documenten op:

  • blueprint: analyse van de uit te voeren implementatie.
  • testplan: beschrijving van testen en de resultaten
  • user manual of technische documentatie


De studenten presenteren in de helft van hun stage de gemaakte analyse en op het einde het volledige traject inclusief demo voor een jury van lectoren en stagementor.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage260,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00De afstudeeropdracht bestaat uit:

- Tussentijdse presentatie : De student presenteert de analyse aan stagebegeleider en -mentor.
- Jurypresentatie : De student zal het eindverslag moeten presenteren voor een jury samengesteld uit lectoren en stagementor.
- Documenten: Analyse, Testverslag, Documentatie, Einddocument

Zie studiewijzer en infosessies voor meer informatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00De afstudeeropdracht bestaat uit:

- Tussentijdse presentatie : De student presenteert de analyse aan stagebegeleider en -mentor.
- Jurypresentatie : De student zal het eindverslag moeten presenteren voor een jury samengesteld uit lectoren en stagementor.
- Documenten: Analyse, Testverslag, Documentatie, Einddocument

Zie studiewijzer en infosessies voor meer informatie.Zie studiewijzer en infosessies voor meer informatie.

Toetsing (tekst)

Indien de student een tekort heeft op één of meerdere onderdelen (Presentaties, Analyse, Testen, Documentatie), krijgt de student automatisch een FAIL voor dat deelcijfer en dus ook voor het volledige opleidingsonderdeel. Tijdens de 2de examenkans kan een student het tekort op documenten en/of presentatie hernemen.

De student mag maximaal 6 studiepunten opnemen aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden met Final Project en Stage (m.a.w. in één en hetzelfde semester).

Final Project en Stage kan op uitzonderlijke basis in semester 1 georganiseerd worden mits de student uiterlijk 31 Mei van het voorafgaand academiejaar aan de stagecoördinator heeft gemeld dat hij vervroegd wenst af te studeren én de vooropgestelde procedure volgt.

Alle info is terug te vinden op digitap.