Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
BPMN31087/2791/2223/1/24
Studiegids

BPMN

31087/2791/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Big Data
  • IT & Business
  • SAP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Riel Jonas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Business Process Management en Business Architecture zijn thema's die snel aan belang winnen in organisaties.
Hoe voeren bedrijven hun processen uit? Wat kan er beter? Hoe help je bedrijven om controle te nemen over wat ze dagdagelijks doen en hoe zorg je ervoor dat ze daarin slagen? Deze themas worden behandeld in deze cursus, waarbij de industry-standard BPMN als proces-modelleer-taal centraal staat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.4. Product or Project Planning
Beschrijft het verband tussen de grafische weergave en opbouw van achterliggende programma's.
D.10. Information and Knowledge Management
Beschrijft hoe gegevens verzameld worden (data collectie) en wat het belang daarvan is.
Geeft een overzicht van informatie die binnen een organisatie op ongestructureerde wijze beschikbaar is.
Modelleert bedrijfsprocessen op basis van de BPMN methode.
E.5. Process Improvement
Identificeert de gegevens die gebruikt worden om bedrijfsprocessen (bij) te sturen.
Identificeert kengetallen voor functionele, ondersteunende en controlerende functies/processen in een organisatie
Onderzoekt in welke mate interne processen beheerst verlopen.
F.1. Taakanalyse
Beschrijft het verband tussen de grafische weergave en opbouw van achterliggende programma's.
Brengt op basis van de processen vereisten van eindgebruikers in kaart.
Geeft een overzicht van informatie die binnen een organisatie op ongestructureerde wijze beschikbaar is.
Kan complexe processen overzichtelijk weergeven.
Modelleert bedrijfsprocessen op basis van de BPMN methode.
Onderzoekt in welke mate interne processen beheerst verlopen.
F.2. Strategisch handelen
Geeft advies voor de verbetering van bedrijfsprocessen.
Identificeert de gegevens die gebruikt worden om bedrijfsprocessen (bij) te sturen.
Ondersteunt proceseigenaars in de keuze en het gebruik van maatregelen om de efficientie en effectiviteit van het overkoepelende proces te meten.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student inzicht in het modelleren van bedrijfsprocessen op basis van de business process modelling notation. Om bedrijfsprocessen goed te begrijpen, is het immers noodzakelijk deze op een heldere manier in kaart te kunnen brengen. BPM als techniek kan bijdragen tot de volledigheid en kwaliteitsbewaking tijdens het ontwikkelen van software, omdat er duidelijkheid en structuur geboden wordt. In dit vak leert de student eenvoudige processen te modelleren en complexere processen snel te begrijpen en zo bij te dragen aan o.a. betere Business Requirements en software kwaliteit.Structuur van de cursus:

 • Introductie BPM
 • Introductie basis-elementen BPMN
 • Verderzetting/uitbreiding basis-elementen BPMN
 • Expert-elementen BPMN
 • Synthese-oefeningen

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
Eigen lesnota'sVerplicht
Elektronische oefeningenVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Slides & papers worden ter beschikking gesteld. Eigen nota's als aanvulling.

 ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)

Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie : casus modelleren BPMN proces
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie : casus modelleren BPMN proces