Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
E-law37244/2791/2223/1/36
Studiegids

E-law

37244/2791/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • .NET
  • Big Data
  • IT & Business
  • Mobile
  • SAP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Serneels Alexander
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

E-Law is erop gericht om de studenten van het 3de bachelorjaar Toegepaste Informatica wegwijs te maken in enkele van de belangrijkste juridische vraagstukken waar informatici heden vaak mee worden geconfronteerd.

Ten eerste wordt de student vertrouwd gemaakt met de algemene en relevante burgerrechtelijke principes van overeenkomsten en van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Ten tweede gaat E-Law grondig na welke intellectuele eigendomsrechten relevant zijn voor informatici, hoe de theorie zich verhoudt met de praktijk en wat de actuele pijnpunten zijn.

Ten derde wordt er kort stil gestaan bij enkele bijzondere maar brandend actuele topics.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.2. Service Level Management
Identificeert essentiële elementen in een voorstel, verbintenis, contract of overeenkomst. 
Onderkent inbreuken tegen specifieke overeenkomsten en misdrijven tegen het informaticarecht. 
Vergelijkt en verklaart inhoud van onderhoudscontracten en dienstenovereenkomsten. 
A.6. Application Design
Evalueert welke OSS in aanmerking komt voor een project o.b.v. de licentie. 
Vergelijkt verschillende Open Source licentievormen. 
D.4. Purchasing
Beschrijft hoe wetgeving in de praktijk wordt toegepast in een ICT omgeving. 
Legt het verband tussen Informaticarecht en verbintenissen of overeenkomsten.
D.5. Sales Proposal Development
Beschrijft relevante juridische elementen of legale vereisten voor een project. 
D.8. Contract Management
Geeft een overzicht van de legale regelgeving, toepasbaar op ICT contracten 
Geeft een overzicht van elementaire elementen in het internationaal recht 
Legt het verband tussen het internationaal recht en het Belgische recht 
Omschrijft de wetgeving over de bescherming v d persoonlijke levenssfeer 
Reproduceert kenmerken van de sociale wetgeving en beschrijft voorwaarden en gevolgen voor een een werknemer 
Reproduceert kenmerken van het arbeidsrecht 
Reproduceert kenmerken van het het sociale zekerheidsrecht 
E.7. Business Change Management
Identificeert legale gevolgen bij de invoering van nieuwe oplossingen, methodes of werkwijzen. 

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 3 delen:

1. Algemene contractuele en buitencontractuele principes.

2. Algemene principes van het burgerrechtelijk bewijsrecht.

3. Een gedetailleerde bespreking van de verschillende intellectuele eigendomsrechten en actuele knelpunten hierrond, en in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en problemen die specifiek betrekking hebben op software.

4. Indien mogelijk: ofwel bijzondere sessies omtrent specifieke topics (al dan niet in samenwerking met gastsprekers), zoals bijvoorbeeld privacy, data protection, drones en/of cybercriminaliteit, ofwel een analyse van typische softwareovereenkomsten en clausules.
Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie, gesloten boek.