Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Applied software project37191/2791/2223/1/77
Studiegids

Applied software project

37191/2791/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • .NET
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariën Sven
Andere co-titularis(sen): De Pooter Marijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor Software Project_A OF geslaagd voor International IT project).

Korte omschrijving

In kleine teams wordt een concreet software project voor een eindklant uitgewerkt volgens de projectmethodologie.
Op deze manier willen we de studenten op een correcte manier te werken in teamverband met alle aspecten van dien

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.1. Design and Development
Ontwikkelt ASP.NET (MVC) applicaties.
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.3. Testing
Stelt een testplan op en test de toepassing op structurele wijze.
B.5. Documentation Production
Stelt documentatie op, aangepast aan het doelpubliek.
E.2. Project and Portfolio Management
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
F.1. Taakanalyse
Analyseert een probleem vanuit het perspectief van belanghebbenden (klanten, eindgebruikers, ...) en relevante contexten (markt, financiële middelen, ...)
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
F.2. Strategisch handelen
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
G.3. Relatiewerking
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert vlot met alle betrokken teamleden en bouwt positieve professionele relaties op
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

In kleine teams wordt een concreet software project voor een eindklant uitgewerkt volgens de projectmethodologie.
Op deze manier willen we de studenten op een correcte manier te werken in teamverband met alle aspecten van dien :

- Samenwerken in team, opdelen in taken
- Praktisch gebruik van de gekozen projectmethodologie voor de opvolging van dit alles
- Uitwerken van de verschillende deelaspecten
- Professioneel communiceren ( schriftelijk en mondeling )
- Doortesten van het hele project
- Debuggen van het traject
- Opstellen Roadmap en gestructureerde verdere ontwikkeling
- Voorbereiding voor uitrol van het project
- Presenteren van het eindresultaat naar de eindklant en de buitenwereld toe
- Diepgaand Documenteren van het project (O.a. ook de code)

In feite is dit vak de vervolmaking van software roject uit het tweede jaar waarbij we dieper in gaan gaan op de finesses. Er ligt ook meer nadruk op de integratie van alle verschillende aspecten binnen een project.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren96,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.