Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business intelligence36938/2791/2223/1/11
Studiegids

Business intelligence

36938/2791/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • .NET
  • IT & Business
  • Mobile
  • SAP
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Business intelligence
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Herman Bruno
Andere co-titularis(sen): Van Hansewijck Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Databases EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Business intelligence en datawarehousing zijn ondertussen van onschatbare waarde geworden en onmisbaar in onze maatschappij. Je zal in dit OLOD kunnen proeven van realistische business intelligence projecten door de uitvoering van een project onder leiding van de lector en een IT bedrijf gespecialiseerd in big data.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.4. Product or Project Planning
Stelt een professionele projectplanning op
A.5. Architecture Design
Ontwerpt een dashboard om verkoopcijfers en andere bedrijfsgegevens mee samen te vatten op basis van een data warehouse en een vraagstelling
A.6. Application Design
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
Ontwerpt een softwaretoepassing
Implementeert een datawarehouse
Kent de basisprincipes van ETL (Extraction, Transformation and Load) processen
Ontwerpt een staging area en een datawarehouse model op basis van een probleemstelling
D.10. Information and Knowledge Management
Formuleert en verklaart bedrijfsprocessen en identificeert de gegevensbehoeftes die daarmee samenhangen.
E.1. Forecast Development
Schetst marktomstandigheden en beschrijft evoluties en trends.
Hanteert op correcte manier tijdsreeksgegevens en maakt eenvoudige voorspellingen
E.5. Process Improvement
Herkent en beschrijft methodes om belangrijke aspecten van ICT systemen (capaciteit, performantie en rendement) te meten en kengetallen (KPI's) te bepalen.
F.1. Taakanalyse
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
Ontwerpt een softwaretoepassing
Schetst marktomstandigheden en beschrijft evoluties en trends.
Ontwerpt een analysedocument met functionele en technische analyse op basis van een probleemstelling
F.2. Strategisch handelen
Formuleert en verklaart bedrijfsprocessen en identificeert de gegevensbehoeftes die daarmee samenhangen.
Identificeert de risico's die gepaard kunnen gaan met verkeerd beheer of gebruik van gegevens.
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert efficiƫnt binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren)
Ontwerpt een softwaretoepassing
G.2. Schriftelijke communicatie
Ontwerpt een softwaretoepassing
G.3. Relatiewerking
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

(theorie) Aanleren verscheidene gegevensbronnen in bedrijven en bevoorradingsketens
(theorie) Achtergrond rond staging, datawarehousing, interfacing, data-modellen, ETL processen en OLAP kubussen
(theorie) Principe van single point of truth
(theorie) Introductie tot metagegevens
(praktijk) Use case in samenwerking met partner bedrijf
(praktijk) Opzetten datawarehouse en staging area met SQL Server
(praktijk) Introductie draaitabellen (in Microsoft Excel)
(praktijk) Introductie visualisaties met PowerBI
(praktijk) Ontwerpen van een analysedocument met functionele en technische analyse, risicoanalyse en planning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.
 
LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.