Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project management36928/2791/2223/1/59
Studiegids

Project management

36928/2791/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Big Data
  • IT & Business
  • SAP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Serneels Alexander
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.8. Sustainable Development
Erkent opportuniteiten voor waardecreatie in een project en past de juiste technieken toe om deze waarde te maximaliseren.
E.2. Project and Portfolio Management
Identificeert de verschillende onderdelen van projectopvolging.
Hanteert de meest gangbare tools om projecten op te volgen en te evalueren
E.4. Relationship Management
Herkent de verschillende actoren binnen een project en kan beschrijven welke methodes binnen change management kunnen gebruikt worden om weerstand te verminderen.
Herkent de verschillen in bedrijfsculturen en kan hierop inspelen.
Stuurt een projectteam aan met aandacht voor de teamdynamiek en pakt mogelijke conflicten aan.
E.6. ICT Quality Management
Herkent methodes voor kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbewaking.
E.7. Business Change Management
Herkent verschillende mogelijke oorzaken van weerstand binnen een project.
Identificeert de verschillende tools binnen Change Management en hun toepassingsgebieden.
Identificeert en beschrijft gevolgen voor een organisatie bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
Identificeert gevolgen op personeelsvlak bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
F.1. Taakanalyse
Identificeert en beschrijft gevolgen voor een organisatie bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
Identificeert gevolgen op personeelsvlak bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
F.2. Strategisch handelen
Identificeert de correcte tools en strategie├źn om het change management proces te faciliteren.
G.2. Schriftelijke communicatie
Identificeert en beschrijft gevolgen voor een organisatie bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Herkent verschillende mogelijke oorzaken van weerstand binnen een project.

Leerinhoud

Verdere verdieping in IT-projectmanagement. Verschillende topics komen aan bod:

- Change Management

- Projectopvolging 

- Managen van teams

- Bedrijfscultuur

- IT Governance

De studenten werken een topic uit op basis van een recent artikel. Voor elk topic is er een gastspreker of college voorzien.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Mondeling examen

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen REFLECTIEOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.