Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ERP cases35099/2791/2223/1/50
Studiegids

ERP cases

35099/2791/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rombaut Yor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Intro ERP OF geslaagd of getolereerd voor Intro ERP) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Tijdens de lessen zal de student een beeld krijgen van een ERP oplossingen (bv SAP, salesforce, ..).

Enerzijds worden enkele gekende bedrijfsprocessen (gezien tijdens het OLOD Intro ERP) ervaren via de oplossingen voorzien in de verschillende ERP systemen, anderzijds zullen enkele experten via gastcolleges komen vertellen over de laatste nieuwigheden in de ERP wereld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Identificeert en optimaliseert een datamodel mbt verschillende bedrijfsprocessen
B.5. Documentation Production
Documenteert en vergelijkt verschillende software oplossingen die bedrijfsprocessen kunnen ondersteunen
F.1. Taakanalyse
Legt relaties tussen courante bedrijfsprocessen en software die deze processen kunnen ondersteunen
Identificeert en presenteert de voor- en nadelen, alsook de mogelijkheden van verschillende software oplossingen voor bedrijfsprocessen

Leerinhoud

kennismaken met ERP softwarepakketten.

verschillende bedrijfsprocessen en hoe ERP de bedrijven kan ondersteunen in de uitvoering ervan

adhv een deepdive een uitgebreid beeld vormen van de mogelijkheden en de globale werking van een ERP softwarepakket.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptop te gebruiken. Extra software zullen aangeboden tijdens de lessen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarPortfolio25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodePortfolio25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.