Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ERP development35754/2791/2223/1/10
Studiegids

ERP development

35754/2791/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rombaut Yor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Intro ERP OF geslaagd of getolereerd voor Intro ERP) EN geslaagd of getolereerd voor .NET OOP EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit OLOD worden de basisprincipes van programmeren, in het door de student gekozen ERP pakket, aangeleerd.

ERP pakketten voorzien een uitgebreide selectie van standaard oplossing binnen het pakket, maar vaak zal toch bijkomende functionaliteit vereist zijn. Dit kan opgelost worden via verschillende oplossingen: customizing, no-code/low-code/pro-code tailor-made programma's, ...

De vaardigheden die tijdens deze cursus worden opgebouwd, zullen in volgende OLOD's verder uitgediept worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

B.1. Design and Development
Ontwerpt een ERP toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
Implementeert de oplossing voor een gegeven probleem aan de hand van een geziene datastructuur.
F.1. Taakanalyse
Analyseert een probleem en identificeert hiervoor een geschikte datastructuur in een ERP systeem.

Leerinhoud

basisprincipes van programmeren, in het door de student gekozen ERP pakket

ERP pakketten via verschillende oplossingen: customizing, no-code/low-code/pro-code tailor-made programma's, ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptop te gebruiken. Extra software zullen aangeboden tijdens de lessen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.