Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Positieve psychologie34181/2834/2223/1/62
Studiegids

Positieve psychologie

34181/2834/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Palet orthopedagogie Bachelor 3
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket professionalisering
  • Keuzepakket professionalisering S5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Havermaet Diede
Andere co-titularis(sen): Schoenmakers Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Positieve psychologie is een recente stroming, die onderzoekt hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en ons toont hoe we optimaal kunnen functioneren. Hierin staat geluk, welbevinden en ook gezondheid centraal.

In het eerste deel maken we kennis met de veelbesproken theorieën en basisprincipes van de positieve psychologie. We refereren naar het huidige wetenschappelijk onderzoek én gaan vooral ook zelf actief aan de slag met oefeningen en concrete interventies die je zowel bij jezelf als in het werkveld effectief leert in te zetten.

In het tweede deel kijken we met een 'positieve bril' naar belangrijke begrippen en modellen in het domein van de gezondheidspsychologie. We belichten o.a. de impact van stress en staan stil bij effectieve vormen van stressmanagement. Daarnaast focussen we op (on)gezond gedrag en het actief werken aan een gezonde levensstijl bij jezelf en anderen.

Kortom: we stellen alles in het werk om jou te leren hoe jij op het vlak van gezondheid en welbevinden een wereld van verschil kan maken. Hiervoor krijg je een gevarieerd aanbod aan tools en instrumenten mee, waarvan je hopelijk nog jaren de vruchten mag plukken, zowel op je werk als in jouw persoonlijk leven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
in een (school- of werk- of gezondheidsgerelateerde) casus de effectiviteit van copingstrategieën gemotiveerd beoordelen
de verschillen en gelijkenissen tussen modellen over gezondheid en/of ziekte in eigen woorden uitleggen
verklaren welke factoren gezondheidsverschillen tussen groepen beïnvloeden
individuele, culturele en leeftijdsgerelateerde perspectieven op gezondheid in eigen woorden uitleggen
de belangrijkste theorieën (Seligman, Czikszentmihaly…) uit de positieve psychologie in eigen woorden uitleggen
een correcte definitie van de belangrijkste begrippen uit de positieve psychologie en gezondheidspsychologie geven
in een casus vanuit de belangrijkste theorieën van de positieve psychologie suggesties voor interventies geven
in een casus adviezen geven rond hoe ongezond gedrag geremedieerd kan worden
op basis van een casus een krachtenplan opstellen
De verschillende vormen van stress en het verband met gezondheid in eigen woorden uitleggen
De elementen van een gezonde levensstijl in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Bannink, F. (2018). Positieve Psychologie, de toepassingen. Amsterdam, Nederland: Boom ISBN 9789089539205

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
 • Omschrijving: 24h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector