Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en leren 134188/2834/2223/1/09
Studiegids

Mens en leren 1

34188/2834/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Haertjens Aster
Andere co-titularis(sen): Keemink Petra, Smajli Emine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Werkveldoriëntatie.

Korte omschrijving

Wat zijn de kenmerken van opvoeding? Wat als opvoeding mis loopt? Hoe kan je ouders ondersteunen bij opvoedingsproblemen? Hoe beïnvloedt de tijdsgeest hoe we kinderen opvoeden? Wat als het kind niet kan volgen in het gewoon onderwijs? Moet de school rekening houden met de extra noden van een bepaalde leerling?
In mens en leren 1 maak je kennis met opvoeding en de verschillende dimensies ervan. We staan stil bij de verschillende opvoedingssystemen en maatschappelijke veranderingen in opvoeding. Daarnaast gaan we in op de onderwijsstructuur in Vlaanderen en de veranderingen door de jaren heen. Vervolgens maken we kennis met de integrale jeugdhulpverlening, en leren hoe we opvoeders, kinderen, jongeren en scholen kunnen begeleiden en/of ondersteunen wanneer het opvoeden en/of leren moeilijk loopt. De theorie wordt omgezet in de praktijk, zodat je concrete hulpvragen leert herkennen, beantwoorden en de gepaste ondersteuning kan bieden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de kenmerken van en internationale invloeden op het onderwijs in Vlaanderen vroeger en nu in eigen woorden uitleggen
de verschillende aspecten van de interactie tussen opvoeder, kind en omgeving (opvoeden, opvoedingssysteem, ouderlijke taken...) in eigen woorden uitleggen
het decreet integrale jeugdhulp (rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijk) en/of het M-decreet (zorgcontinuum) toepassen op een casus
een psycho-educatief aanbod voor een gegeven problematische opvoedings- en/of leersituatie schriftelijk uitwerken
Professioneel handelen
onderwijsspecifieke en opvoedingsspecifieke wetgeving toepassen op een casus
Psychodiagnostiek
de diagnostische cyclus zoals toegepast in het school- en pedagogisch psychologisch werkveldveld (handelingsgerichte diagnostiek) in eigen woorden uitleggen
in een casus motiveren welk opvoedingsmodel van toepassing is op de gegeven opvoedingssituatie
de effecten van hedendaagse tendensen in de maatschappij (mediagebruik, nieuwsamengesteld gezin, éénoudergezin...) en van cultuur op opvoeding in eigen woorden beschrijven
verschillende classificatiesystemen (bv. DSM, ICF...) toepassen op een casus
in een casus rond een opvoedingsvraag vanuit de verschillende opvoedingsmethodieken (i.e., visies op probleemoplossing en omgaan met conflict, bv. nieuw autoriteit, Triple P, Patterson...) adviezen formuleren
in een casus voor het opvoedings-/leerprobleem (POS, kind met beperking, KOPP, hoogbegaafdheid...) een advies formuleren
een doorverwijs- en adviesverslag aangepast aan het doelpubliek (ouders, kind/jongeren, school...) voor een gegeven problematische opvoedings- en/of leersituatie opstellen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers