Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en werk 134189/2834/2223/1/43
Studiegids

Mens en werk 1

34189/2834/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Trippas Michiel
Andere co-titularis(sen): Houthuys Marieke, Moons Ilka, Rasenberg Laura, Van Dingenen Arno, Van Looveren Isabelle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Werkveldoriƫntatie.

Korte omschrijving

Hoe zorg je ervoor dat je de juiste man of vrouw voor je job aanwerft? Hoe schrijft je een vacature? Hoe train je mensen die werkloos zijn? Hoe ondersteun je medewerkers in hun professionele ontwikkeling?
In mens en werk 1 ontdek je de wereld van de actuele human resources, met oog voor de relevante inzichten vanuit arbeids- en organisatiepsychologie. Aan de hand van de HR-cyclus leer je de fijne kneepjes van het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Zo leer je vacaturebeschrijvingen opmaken en verspreiden, competenties van kandidaten correct inschatten en mensen begeleiden in het opmaken van hun CV . Je zal ook ontdekken hoe het is om mensen in groep te trainen. De practica en werkcolleges in kleine groepen zorgen ervoor dat je de nodige inzichten en vaardigheden onder de knie hebt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de diagnostische cyclus zoals toegepast in het werkveld van de HR (HRM-cyclus) in eigen woorden uitleggen
de centrale begrippen en processen van talent management in eigen woorden uitleggen
de centrale begrippen en processen van talent redeployment in eigen woorden uitleggen
cv-training aan een groep geven
Professioneel handelen
HR-specieke wetgeving toepassen
Psychodiagnostiek
de centrale begrippen en processen van talent acquisition in eigen woorden uitleggen
in een casus de rapportering van een HR-test kritisch bespreken
aan de hand van een casus advies formuleren rond een probleem in een organisatie op basis van verschillende leiderschapsmodellen en -stijlen, organisatiemodellen en -structuren, functieclassificatiesystemen...
op basis van het competentieprofiel en/of functiebeschrijving een vacaturetekst opstelen
een gemotiveerde keuze voor de verspreidingsmedia van een vacature maken
interviewvragen die peilen naar de vereiste competenties bij een vacature formuleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Kluijtmans, F. & Kamperman, A. (2021). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff. ISBN 9789001749781

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek, gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek, gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek, gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek, gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers