Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en werk 235560/2834/2223/1/00
Studiegids

Mens en werk 2

35560/2834/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Houthuys Marieke
Andere co-titularis(sen): Rasenberg Laura
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Werkveldoriëntatie EN geslaagd voor Communicatie EN geslaagd voor Mens en werk 1.

Korte omschrijving

Wat als ik niet meer gelukkig ben op mijn werk? Wat zijn mijn rechten als het bedrijf sluit? Hoe vind ik een job die bij mij past? Hoe ga ik om met conflict binnen mijn team? Hoe interpreteer ik de kleine lettertjes in mijn eerste contract? In de eerste plaats leer je de belangrijkste concepten met betrekking tot arbeidsrecht verder toepassen. Tijdens dit olod ga je ook verder in op fases van de HR cyclus. We leren o.a. over loopbaanbegeleiding, motivatie, conflicten op de werkvloer, reïntegratie, ontslag, ... We schenken aandacht aan hedendaagse tendensen in het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie en werpen samen al een blik op de toekomst. We oefenen tijdens rollenspelen de aangeleerde, nieuwe vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
de centrale begrippen en principes van training en ontwikkeling toepassen op een casus
op basis van een casus een onderdeel van een POP opstellen
de huidige tendensen op de arbeidsmarkt en de uitgewerkte handvaten binnen een conceptueel kader mondeling toelichten
Plan van aanpak
de centrale begrippen en processen van redeployment in eigen woorden uitleggen
de centrale begrippen en processen m.b.t. motivatie op de werkvloer in eigen woorden toelichten
aan de hand van een casus de relevante begrippen met betrekking tot arbeidsrecht juridisch kaderen
de centrale begrippen en processen van offboarding toepassen op een casus
handvaten voor de praktijk formuleren op basis van de geïdentificeerde tendensen
Psychodiagnostiek
mogelijke oplossingen en/of valkuilen identificeren bij conflict tussen werknemers of afdelingen van een organisatie
de centrale begrippen en processen van onboarding toepassen op een casus
een interviewleidraad om de huidige tendensen op de arbeidsmarkt te exploreren opstellen
op basis van interviewgegevens een geïntegreerde analyse maken van de huidige tendensen op de arbeidsmarkt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector