Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Professioneel handelen 235562/2834/2223/1/68
Studiegids

Professioneel handelen 2

35562/2834/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cluyts Johan
Andere co-titularis(sen): Arnhem St├ęphanie, Havermaet Diede, Smajli Emine, Weyns Tessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Dit olod bouwt voort op wat je leerde in Professioneel Handelen 1 om zo je attitudes verder te ontwikkelen. Dit doen we door aandacht te besteden aan ethisch handelen, culturele sensitiviteit en multidisciplinair werken. De attitudes van de psychologisch consulent vormen immers de basis om ethisch correct te handelen. In dit olod bekijken we het concept cultuur meer in detail. We werpen een blik op je eigen culturele identiteit, culturele sensitiviteit en leren communiceren in een interculturele context. We verdiepen ons in multidisciplinair werken en de rol van de psychologisch consulent in een team. Om je professioneel handelen te ontwikkelen gaan we de link leggen tussen theorie en praktijk. Dit doen we door gebruik te maken van eigen ervaringen, stage-ervaringen en reflectie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professioneel handelen
aan de hand van reflectiemodellen kritisch reflecteren over je krachten en valkuilen met oog op de ontwikkeling van je professionele basishouding
leerkansen over je professonele basishouding identificeren op basis van kritische reflectie
op basis van een intercultureel conflict dat je meemaakt en de reflectie van je culturele identiteit leerkansen benoemen in interculturele conflicten
de belangrijkste begrippen met betrekking tot interculturele sensitiviteit toelichten aan de hand van een voorbeeld
aandachtspunten voor begeleiding formuleren vanuit diversiteitsdenken
een casus interpreteren vanuit de theorie├źn rond diversiteitsdenken
aandachtspunten en/of adviezen formuleren rond een ethisch dilemma rekening houdend met diversiteitsdenken en de professionele basishouding van de psychologisch consulent
je rol als psychologisch consulent in een multidisciplinair team omschrijven op basis van kritische reflectie
je eigen culturele identiteit verwoorden op basis van kritische reflectie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
  • Omschrijving: 24h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)110,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector