Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Quality & Quantity S132348/2783/2223/1/80
Studiegids

Quality & Quantity S1

32348/2783/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan, Beuselinck Axelle, Gotink Heidi, Janssens Carla, Lodewijks Jan, Snoeckx Lieve, Vanherle Koen, Vanmaele Lisa, Van Vlaslaer Veerle, Verbeke Myriam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Biomedische wetenschappen S1 EN simultaan te volgen met Chemie S1 EN simultaan te volgen met Gezondheidsvoorlichting S1 EN simultaan te volgen met Diƫtetiek S1 EN simultaan te volgen met Methoden en onderzoek S1 EN simultaan te volgen met Praktijkonderzoek S1).

Korte omschrijving

Met de uitdagingen Quality en Quantity zal je kennis uit de verschillende vakken worden toegepast, aan de hand van korte, heel concrete opdrachten. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
benoemt eigen sterkte en zwakte (methodiek)
begrijpt leerpunten uit feedback
methodologie
voert een onderzoek uit
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
voert een onderzoek uit
samenwerken
werkt met anderen samen
ziet in dat samenwerken leidt tot een beter resultaat
evidence-based handelen
hanteert voor een gegeven vraag een zoekstrategie in een wetenschappelijke databank
formuleert een onderbouwd antwoord op een gegeven onderzoeksvraag
evalueert of een meetmethode geschikt is voor de onderzoekscontext

Leerinhoud

- Informatie opzoeken in wetenschappelijke databank.
- Interpreteren van prevalentiecijfers en risicoparameters.
- Informatie verwerken en op een professionele manier voorstellen.
- Zoekt de inhoud van een onbekend voedingspatroon op.
- Zoekt wetenschappelijke bronnen op over een onbekend voedingspatroon.
- Vergelijkt de inhoud van een onbekend voedingspatroon met het voedingspatroon van een gemiddelde Belg.
- Zoekt de gewenste informatie op in de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling.
- Kan een energiebehoefte berekenen aan de hand van de formule van Henry.
- Kan een recept ontwikkelen volgens vooropgestelde criteria.
- Kan een broodmaaltijd bereiden.
- Kan hieruit een conclusie trekken en een reflectie schrijven.
- Presenteert informatie aan verschillende doelgroepen (elkaar - fictieve patiënt).
- Legt een link tussen bloedwaarden en vetinname.
- Verzamelt meetgegevens.
- Berekent de inter- en intra spreiding.
- Maakt een conclusie aan de hand van statistische kengetallen.
- Kan de aanbevelingen van de HGR terugvinden.
- Berekent de eigen energiebehoefte volgens Henry.
- Berekent de energie inname en de inname van de macro voedingsstoffen van het menu.
- Vergelijkt het opgegeven menu met de aanbevelingen van de HGR.
- Berekent het %dekking.
- Trekt conclusies.
- Werkt een volledige proefopzet uit volgens de opdracht.
- Voert het onderzoek uit.
- Analyseert de gegevens.
- Schrijft een eigen onderzoeksartikel.
- Presenteert het onderzoek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Quality & Quantity S1 op digitap
  • Belgische voedingsmiddelentabel: Nubel 
  • de reflectieve professional
  • Laptop: Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden).
  • Opleidingskaart 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursussen VD S1

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Toetsing (tekst)

Voor de puntenverdeling: zie digitap cursus voor inleiding en afspraken voor dit onderdeel + zie digitap cursus OpleidingVD voor de tabel met het overzicht van de puntenverdeling over de verschillende onderdelen.

Het portfolio wordt opgevraagd voor evaluatie. Het nooit ter beschikking stellen van het portfolio zal leiden tot een fail voor het volledige opleidingsonderdeel.
Afspraak over afwezigheid bij een ‘live’ uitdaging: de student kan deze niet inhalen (afspraak over afwezigheid bij ee 'live' uitdaging: de student kan deze niet inhalen en krijgt een afwezigheidscode indien er een deelcijfer aan de uitdaging gekoppeld is. Bij de berekening van het examenresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel wordt deze afwezigheidscode als een 0 beschouwd). De student vervangt de taak in het portfolio door een wettiging van de afwezigheid. De student contacteert de promotor van de uitdaging via mail om de afwezigheid te melden. De promotor geeft via mail antwoord over wat hij/zij als wettiging verwacht. De student voegt deze mail en de eventueel gevraagde extra wettiging in het portfolio toe in de plaats van de uitdaging. Alleen in het geval deze documenten ontbreken krijgt de student een minpunt van de portfolio-lezer.