Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Diƫtetiek S132351/2783/2223/1/85
Studiegids

Diƫtetiek S1

32351/2783/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carla, Lodewijks Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We starten met een grondige studie van de macro- en micronutriënten (indeling, voorkomen, voedingswaarde, fysiologische functies, nutritionele behoeften en aanbevolen hoeveelheden).  
Vervolgens wordt de link gelegd tussen de chemische energie in voedingsstoffen en de energiebehoefte van een individu. A.d.h.v. eenvoudige casussen wordt de dagelijkse energiebehoefte van een persoon berekend en vertaald naar hoeveelheden energieleverende voedingsstoffen conform de richtlijnen uit de Voedingsaanbevelingen voor België, HGR nr. 9285,(herziening 2016).

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
berekent de energiebehoefte voor een volwassene volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad
definieert de voedingsstoffen met hun algemene, structurele en fysiologische functies: water, eiwitten, koolhydraten, vetten, voedingsvezels, alcohol, vitamines en mineralen.
probleemanalyse
berekent de energiebehoefte voor een volwassene volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad
legt verbanden tussen de voedingsstoffen en hun fysiologische functies

Leerinhoud

• Eiwitten
• Vetten
• Koolhydraten
• Water 
• Mineralen en Spoorelementen
• Vitamines
• Chemische energie in de voeding
• Berekeningen van de dagelijkse behoefte aan energieleverende macronutriënten voor een gezonde volwassene volgens de aanbevelingen van de HGR nr. 9285,(herziening 2016). 

Inhoudelijke vragen over de leerinhouden worden tijdens het academiejaar behandeld via het digitale leerplatform (forum). Inhoudelijke vragen via mail worden niet beantwoord.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Voedingsaanbevelingen voor België, HGR nr. 9285,(herziening 2016)
• Handboek Voeding: Van basisconcepten tot metabolisme (2017 - Acco) ISBN 978 94 6292 758 2
• Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via Digitap
• Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10: Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit. (maar dus niet voor andere doeleinden)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Omschrijving: de totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges29,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Hulpmiddelen op het examen: schrijfgerief en rekenmachine.

Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.