Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Food & Nutrition S232355/2783/2223/1/27
Studiegids

Food & Nutrition S2

32355/2783/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Beuselinck Axelle, Gotink Heidi, Snoeckx Lieve, Vanherle Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Biochemie S2 EN simultaan te volgen met Diƫtetiek S2 EN simultaan te volgen met Methoden en onderzoek S2 EN simultaan te volgen met Microbiologie van de voeding EN simultaan te volgen met Toegepaste psychologie S2 EN simultaan te volgen met Voedingsmiddelenleer S2 EN simultaan te volgen met Food Sciences S2).

Korte omschrijving

Dit zijn de uitdagingen van het thema-onderdeel van semester 2: "Food & Nutrition S2"

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
beschrijft objectief wat hij in een bepaalde situatie deed, dacht en voelde
beschrijft objectief wat de ander in een bepaalde situatie deed, dacht en voelde
stuurt bij op basis van feedback: doet
methodologie
pakt een project planmatig aan
hanteert een Gantt diagram als werkinstrument binnen een planmatige projectaanpak
productbeoordeling
ontwikkelt een receptuur die voldoet aan voorwaarden inzake duurzaamheid en organoleptiek
samenwerken
geeft feedback aan peers
voert de hem toegewezen taken correct uit
ondersteunt spontaan de groepsleden bij de uitvoering van een project
stakeholdergerichtheid
ontwikkelt een receptuur die voldoet aan voorwaarden inzake duurzaamheid en organoleptiek
evidence-based handelen
formuleert een onderzoeksvraag voor een gegeven situatie
geeft een wetenschappelijk onderbouwd antwoord voor een gegeven situatie
maakt een onderscheid tussen wetenschappelijk correcte en onvoldoende onderbouwde informatie
onderscheidt waarheid van fictie

Leerinhoud

Uitdaging 2.1
Uitdaging 2.2
Uitdaging 2.3
Uitdaging 2.4
Uitdaging 2.5

Elke uitdaging wordt omschreven in een afzonderlijk document dat via Digitap ter beschikking wordt gesteld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Opleidingskaart VD

Zie Digitap
Nutritionele berekeningen gebeuren met de software Nutridiëtist. De leermiddelen bevatten de jaarlijkse licentie.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Vormen van groepsleren45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00voor de puntenverdeling over de verschillende onderdelen van het portfolio: zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Toetsing (tekst)

Voor de verdeling: zie digitap cursus voor inleiding en afspraken voor dit opleidingsonderdeel + zie digitap cursus OpleidingVD voor de tabel met het overzicht van de puntenverdeling over de verschillende onderdelen van het portfolio.

Het portfolio wordt opgevraagd voor evaluatie. Het nooit ter beschikking stellen van het portfolio zal leiden tot de code F ("Fail") voor het volledige opleidingsonderdeel.

Afspraak over afwezigheid bij een ‘live’ uitdaging: de student kan deze niet inhalen en krijgt een afwezigheidscode indien er een deelcijfer aan de uitdaging gekoppeld is. Bij de berekening van het examenresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel wordt deze afwezigheidscode als een 0 beschouwd.". De student vervangt de taak in het portfolio door een wettiging van de afwezigheid. De student contacteert de promotor van de uitdaging via mail om de afwezigheid te melden. De promotor geeft via mail antwoord over wat hij/zij als wettiging verwacht. De student voegt deze mail en de eventueel gevraagde extra wettiging in het portfolio toe in de plaats van de uitdaging. Alleen in het geval deze documenten ontbreken krijgt de student een minpunt van de portfolio-lezer.