Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Communicatie Engels/Frans 526492/2780/2223/1/41
Studiegids

Communicatie Engels/Frans 5

26492/2780/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Communicatie Engels/Frans 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adahchour Zohra
Andere co-titularis(sen): Nobels Ellen, Sanen Katrien, Van Severen Liese
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 150,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communicatie Engels/Frans 1 EN eerder ingeschreven voor Communicatie Engels/Frans 2.

Korte omschrijving

In deze module staat spreekvaardigheid in het Engels/ Frans centraal. Studenten leren de basisbeginselen van telefoneren en presenteren in een vreemde taal en nemen deel aan mondelinge oefeningen zoals rollenspelen en discussies.

Bovendien gaan alle studenten op studiereis naar Parijs. Daar krijgen ze informatie over de vastgoedmarkt in Parijs/ Frankrijk, komen ze in contact met Engels- en Franstalige vastgoedprofessionals, gidsen ze elkaar in het Engels/Frans,…

Communicatie 5 is een ideale voorbereiding op een stage of carrière buiten de eigen taalgrenzen; de studenten maken kennis met de wereldwijde vastgoedmarkt en interculturele verschillen.

Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een reservering wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (vervoer, verblijf, ...).

Voor dit olod kan je enkel inschrijving mits je bent ingeschreven voor de studiereis. De kostprijs van €150 die hier vermeld staat is slechts een raming van de kosten van de studiereis en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan contacten leggen met het werkveld.
De student kan (elementen van) de beroepsbeoefeningen in zijn thuisland vergelijken met (elementen van) de beroepsbeoefening in andere landen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan actief deelnemen in Engels/Frans aan discussies over zaken met betrekking tot zijn interesse- of vakgebied.
De student kan een eenvoudig zakelijk telefoongesprek voeren in het Frans/Engels.
De student kan Engelstalige/Franstalige woordenschat over vastgoed- en andere professioneel gerelateerde items correct toepassen in context.
De student kan in het Engels/Frans een duidelijke, voorbereide presentatie geven over een vastgoedgerelateerd onderwerp en vragen beantwoorden naar aanleiding van de presentatie.
De student kan inhoudsvragen over geziene Engelstalige/Franstalige teksten (algemene thema's) beantwoorden en daarbij gebruikmaken van relevante/nieuwe woordenschat.
De student kan zich t.o.v. klanten en derden helder uitdrukken in Frans/Engels.
De student kan zelfstandig Engelse/Franse teksten over economie-, maatschappij- en vastgoedgerelateerde thema's begrijpend lezen en samenvatten. 
De student kan een heldere, samenhangende Engelse/Franse (zakelijke) tekst schrijven over een vertrouwd onderwerp binnen zijn vak- of interessegebied.

Leerinhoud

Engels 5:

• Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student in een zakelijke context (B2 – C1 niveau);
• Focus op mondelinge vaardigheden en communicatieve taalbeheersing (telefoongesprek, presentatie, job interview, etc.).
• Systematische uitbreiding van algemene, zakelijke en vakspecifieke woordenschat.
• Zelfstandig verwerken, samenvatten en bespreken van vakgerichte lectuur en actueel audiovisueel materiaal. Frans 5:

• Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student in een zakelijke context (B1-B2 niveau);
• Focus op mondelinge vaardigheden en communicatieve taalbeheersing (telefoongesprek, presentatie, job interview, etc.).
• Systematische uitbreiding van algemene, zakelijke en vakspecifieke woordenschat.
• Zelfstandig verwerken, samenvatten en bespreken van vakgerichte lectuur.
 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Engels:

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.Frans: 

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

LITERATUUR/HANDBOEK:
-Engelstalige / Franstalige kranten en tijdschriften.


RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Engelse / Franse radio- en televisieprogramma's

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel FransDeelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel EngelsDeelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Frans
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Engels
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Frans
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Engels

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Deelcijfer voor deel Frans of Engels (mondeling examen) wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar 2de zittijd. 

Deelcijfer voor de permanente evaluatie wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar de 2de zittijd.De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de opdracht of (groeps)presentatie, volgt de hierna volgende procedure:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de (eventueel alternatieve) oefening/opdracht of (groeps)presentatie zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.
- Indien de onderwijsorganisatie uitstel niet toelaat, geven de overige groepsleden de presentatie. De gewettigd afwezige studentkrijgt een alternatieve opdracht.

Voor dit olod kan je enkel inschrijving mits je bent ingeschreven voor de studiereis.