Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Digitaal vastgoed 229395/2780/2223/1/94
Studiegids

Digitaal vastgoed 2

29395/2780/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lemmens Els
Andere co-titularis(sen): Hattas Koen, Mendonck Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Geopunt is dé centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. Het portaal biedt een ruim aanbod aan data, diensten en toepassingen voor burgers die op zoek zijn naar een geschikte bouwgrond, tot vastgoedexperts die zo veel mogelijk te weten willen komen over een bepaald terrein tot GIS-coördinatoren die een milieu-studie willen uitvoeren. 

Photoshop is een grafisch programma voor het bewerken van foto's en ander digitaal beeldmateriaal via de computer.
In dit pakket realiseren de studenten vastgoed gerelateerd beeldmateriaal voor gebruik binnen hun vakgebied.

Excel is de marktleider bij de rekenbladsoftware en laat toe om eenvoudige rekenmodellen op te stellen en gegevens te onderzoeken. De wereld van formules en data wordt verkend.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan beeldbewerkingssoftware gebruiken om folders en reclameboekjes aan te maken
De student kan beeldbewerkingssoftware gebruiken om foto's van vastgoed op te maken en te verbeteren
De student kan een presentatiepakket gebruiken om uiteenzettingen te geven binnen het bedrijf of voor klanten.
De student kan modellen opmaken die simulaties maken om variaties in prijs, tijd, personeelsaantallen, ... weer te geven.
De student kan simulaties en berekeningen maken aan de hand van een rekenblad
de student kan standaardsoftware zoals een rekenblad gebruiken om de organisatie binnen het kantoor vlot te laten verlopen op administratief vlak.
De student kan geo-software gebruiken die data en kaarten aan mekaar koppelen voor visualisatieoptimalisatie
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan standaardsoftware gebruiken om de organisatie binnen het kantoor vlot te laten verlopen op administratief vlak.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan modellen opmaken welke simulaties maakt om variaties weer te geven.

Leerinhoud

1. Photoshop CC

 • Gebruiksomgeving
 • Gereedschapsset en instellingen
 • Selecties
 • Composities/collages
 • Kleur- en levendigheidscorrecties
 • Lagen
 • Effecten

2. Excel

 • Formules en grafieken
 • Gegevens: organiseren en zoeken
 • Draaitabellen met rapportage
 • Financiële Functies
 • Formulieren: bv. factuur afdrukken
 • Externe gegevens binnenhalen

3. Geopunt

 • Wat is GIS?
 • Gebruikscontext
 • Geopunt kaderen binnen 'Digitaal Vlaanderen'
 • Kaarten visualiseren
 • Informatie opzoeken
 • Functies van geopuntStudiematerialen (lijst)

Basisvaardigheden ExcelVerplicht€ 35,95
 • Auteur: Toine van Boxel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op digitaal platform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Internet en recente publicaties

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaal Toetsmoment: tijdens week 13 of 14Beoordelaar: lector(en)Deel excel: 45%, deel photoshop: 35%, deel geopunt: 20%. Er worden geen deelcijfers overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deel excel: 45%, deel photoshop: 35%, deel geopunt: 20%.

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de vaardigheidstoets simulatie mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag van het inhaalexamen het deelexamen doen.