Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Communicatie- en onderzoeksvaardigheden 329396/2780/2223/1/31
Studiegids

Communicatie- en onderzoeksvaardigheden 3

29396/2780/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adahchour Zohra
Andere co-titularis(sen): Nobels Ellen, Sanen Katrien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 48 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Efficiënt en helder communiceren is niet alleen van belang tijdens je studie, maar kan je ook later heel wat werktijd besparen.

In communicatie- en onderzoeksvaardigheden 3 leer je een aantal technieken en vaardigheden die nodig zijn om individueel of in teamverband een paper te schrijven. Door praktische opdrachten scherp je je schrijfstijl aan, krijg je inzicht in de opbouw en vormvereisten van een zakelijke tekst of (vergader)verslag en zet je de eerste stappen richting bachelorproef. Mondelinge vaardigheden komen aan bod in het tweede deel van de cursus. Je traint je professionele presentatietechnieken en leert presentatiesoftware bewust inzetten zodat die een meerwaarde betekent voor je verhaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan een presentatiepakket gebruiken om uiteenzettingen te geven binnen het bedrijf of voor klanten.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan werken in teamverband
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
De student kan een eenvoudige enquête met begeleidende brief opstellen over een vastgoeditem
De student kan gebruikmaken van (past toe) een erkend bibliografisch referentiesysteem
De student kan kritisch omgaan met bronnen
De student kan zelfstandig gevonden informatie kritisch verwerken
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan correct algemeen Nederlands schrijven en hanteert een zakelijke stijl
De student kan een zakelijke tekst structureren
De student kan schriftelijk en mondeling op een duidelijke manier rapporteren en presenteren

Leerinhoud

Het doel van dit opleidingsonderdeel is om studenten professioneel te leren communiceren in hun latere beroepscontext en algemene schrijf- en onderzoeksvaardigheden aan te scherpen. Die doelstellingen worden bereikt door actief deel te nemen aan de lessen, tips en adviezen op te volgen en opdrachten zelfstandig te maken. Voorbeelden: een zakelijke e-mail en/of reflectieverslag schrijven, een onderzoeksopdracht uitvoeren, een bedrijfsvergadering houden en/of notuleren, presenteren met PowerPoint, feedback geven enz.  Over de concrete organisatie van de opdrachten (vb. data) wordt gecommuniceerd tijdens de les en via Digitap.

Leerinhouden:

Communicatievaardigheden:

- academische en zakelijke schrijfstijl;

- taalzorg;

- zakelijke correspondentie;

- vergaderen en notuleren;

- presentatie van een onderzoeksopdracht;

- presentatie van een product.Onderzoeksvaardigheden:

- voorbereiding van een onderzoeksopdracht;

- formuleren van een onderzoeksvraag;

- verwijzen naar bronmateriaal volgens de APA-normen;

- vormgeven van een onderzoeksopdracht;

- interview en enquête.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

AP Schrijfwijzer + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
www.gratiscursus.be
www.woordenlijst.org
www.taal.vrt.be
www.taalunieversum.org
www.vandale.nl

Nederhoed, P. Helder rapporteren. Een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporteren, scripties, nota’s en artikelen. Deventer: Bohn Stafleu Van Loghum.
Rapporteren. Voorschriften en nuttige wenken, LICAP, Brussel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht40,00Bron: open boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: permanent procesBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijk (syntheseopdracht)Toetsmoment: permanent procesBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht30,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk (syntheseopdracht)
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht40,00Bron: open boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar 2e zittijd.

Toetsing (tekst)

Werkstuk

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht  initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

Simulatie vaardigheidstoets mondeling
De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de presentatie, volgt de hierna volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de (groeps)presentatie zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.
- Indien de onderwijsorganisatie uitstel niet toelaat, geven de overige groepsleden de presentatie. Voor de gewettigd afwezige student vervalt dit onderdeel en wordt het cijfer van de permanente evaluatie herberekend.