Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
TOPOCAD en planlezen 1+230611/2780/2223/1/19
Studiegids

TOPOCAD en planlezen 1+2

30611/2780/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mendonck Greet
Andere co-titularis(sen): De Lobel Frederik, Hattas Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Planlezen: een landmeter kent de context van zijn opdracht. Goed inzicht in de bouwplannen is belangrijk voor een betere communicatie.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning zit in het takenpakket van elke landmeter. Wil je een verkaveling aanpassen of creëren, een vegetatiewijziging doorvoeren of de hoogte van maaiveld grondig wijzigen, het zijn enkele voorbeelden van handelingen die je niet zonder de juiste vergunningen kunt uitvoeren. 

Een landmeter dient de administratie te kunnen invullen en aanvragen, maar hij/zij moet ook op de hoogte zijn welke plannen bijgevoegd moeten worden bij de digitale aanvraag. Niet alleen moet de landmeter de plannen kunnen opladen in het systeem, hij/zij moet ze ook kunnen tekenen.

In het deel CAD van dit OLOD, leren de studenten de basis commando's van Autocad civil 3D, meer bepaald het deel 'Drafting and annotation' om een degelijk en leesbaar plan op schaal op te maken. 

Autocad is een bijzonder gebruiksvriendelijke en krachtige CAD/CAM software die wereldwijd gebruikt wordt door architecten, bouwkundigen, technisch tekenaars en landmeters om digitaal 2D plannen te maken. De student proeft ook al even van het 3D tekenen in autocad civil 3D. 

Voor dit vak CAD, is geen voorkennis vereist, maar het speelt in je voordeel indien je al goed met je laptop overweg kunt.

D.m.v. het programma Sketchup wordt een 3D model gemaakt om zowel gebouwen als infrastructuur te visualiseren. Uit dit 3D model kan dan informatie gehaald worden met betrekking tot het vakgebied zoals dimensies, oppervlaktes, volumes, enz...

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan 3D- software toepassen om gebouwen te tekenen vertrekkende van een plattegrond of een perspectieffoto
De student kan een bestaande tekening aanpassen in een professioneel tekenprogramma
De student kan 3D punten aanmaken, importeren, beheren en editeren binnen de gegeven software
De student kan nauwkeurig en technisch correct werken in een professioneel tekenprogramma
De student kan een layout opmaken en een tekening op schaal afdrukken.
Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren.
De student kan de nodige informatie halen uit bouwplannen en bestekken
De student kan verbanden leggen tussen een bestek en het bijhorende bouwplan
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan 3D software toepassen om een realistische voorstelling te geven van bestaande- of nog te realiseren gebouwen die zullen gerealiseerd worden.

Leerinhoud

TopoCAD: Deel A

Inleiding / voorbeelden van toepassingen van autocad civil
Basis autocad / omgeving drafting and annotation

De grafische interface, tekeningbeheer, selecties en zoom, tekenen met coördinaten, drawing limits en drafting settings, line, construction line, multiline, point, rectangle, circle, arc, ellipse, polyline, polyline edit, spline en spline edit, het kopiëren van tekenelementen, het editeren van tekenelementen, layers, blocks, attributen, het plaatsen van tekst, arceringen, bemating, properties en measurements, plotten en printen, annotative objects.

Autocad civil / omgeving civil 3d

Toolspace
Styles
Transparent commando’s 

De student krijgt door middel van oefeningen de kans om zich de software eigen te maken. 

De werkwijze om een omgevingsvergunning in te dienen wordt verduidelijkt en aangetoond.

TopoCAD: deel B

1. Kennismaken met het visualisatieprogramma
2. Plan importeren vanuit een tekenprogramma naar het visualisatieprogramma en omgekeerd. Plan importeren vanuit een JPG bestand om als onderlegger te gebruiken voor opbouw visualisatie.
3. Opmaken van een 3D voorstelling van bouwkundige tekeningen (woningbouw en infrastructuur) aan de hand van een hiervoor geschikt programma. Wordt hierbij behandeld: overzicht van het scherm, navigeren, construeren, selecteren, organiseren, manipuleren, afdrukken, importeren en exporteren, oppervlaktes en volumes.

Planlezen: Deel C
1. Ruimtelijk inzicht
2. Plannen interpreteren
3. Lastenboeken
4. Wat is een lastenboek
5. Gegevens halen uit lastenboeken


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
- www.autodesk.com (of .nl)
- www.cadmagazine.nl
- http://students8.autodesk.com/

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Autodesk Civil 3D 2021: Fundamentals for Land Developers (Grading) (Imperial Units). ISBN13: 978-1952866180
- Autodesk Civil 3D 2021: Fundamentals (Imperial Units). ISBN13: 978-1952866319
- CAD Magazine CMedia Productions B.V.Noordzijde 2B 302 GL Emmeloord

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00Toetsmethode: casus
Bron:open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: tijdens lesmoment in lesweek 13 van sem 1
Beoordeellaar: lector(en)
Deel: autoCAD
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00Toetsmethode: casusBron: geloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: tijdens laatste lesmoment in sem 1Beoordeelaar: lector(en)Deel planlezen: Deelcijfer wordt indien minstens 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Toetsmethode: werkstuk
Bron:open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: tijdens laatste lesmoment in sem 2
Broordeellaar: lector(en)
Deel: sketchup tijdens laatste lesmoment in sem2
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks15,00Toetsmethode: casus
bron: geloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op het examen
beorrdeelaar: lector(en)
Deelcijfer planlezen wordt overgedragen vanuit 1 ste zit vanaf 10/20.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op het examen
beoordeellar: lector(en)
Deel CAD

Toetsing (tekst)

Deelcijfer vaardigheidstoets permanent wordt overgedragen naar de 2 de zittijd indien het deelcijfer minstens 10/20 bedraagt.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelexamen mist, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.