Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Aansprakelijkheidsrecht 230613/2780/2223/1/87
Studiegids

Aansprakelijkheidsrecht 2

30613/2780/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Ridder Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vastgoedrecht 1.

Korte omschrijving

Na een inleidend gedeelte over de aansprakelijkheid buiten contractuele context worden achtereenvolgens de meest voorkomende conflictsituaties besproken in contractuele relaties met vastgoedprofessionals, zoals:

- aannemers - architecten 

- promotoren

- vastgoedmakelaars

Aangezien de aansprakelijkheidsbeoordeling doorgaans sterk afhankelijk is van de concrete omstandigheden wordt de leerstof continu geïllustreerd aan de hand van praktijkcasussen en rechtspraak.

De financiële impact van de aansprakelijkstelling kan soms aanzienlijk zijn. Vandaar dat ook aandacht wordt besteed aan de indekking van deze risico's via verzekeringsoplossingen.OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de juridische grondslag van de verschillende soorten verzekeringen uit elkaar houden
De student kan de verschillende spelers op de verzekeringsmarkt benoemen en voorbeelden geven
De student kan in een casus uitzoeken welke soort van verzekering van toepassing is
De student kan de verschillende soorten verzekeringen onderscheiden en toepassen in een vastgoedgerelateerde context
De student kan verschillende aansprakelijkheidssituaties onderscheiden in een voorgelegde casus.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student kan verschillende aansprakelijkheidssituaties evalueren in een vastgoedgerelateerde context
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan advies verstrekken met betrekking tot verzekeringstechnische aspecten van verschillende aansprakelijkheidssituaties in een vastgoedgerelateerde context
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan zijn kennis omtrent verzekeringen in de actualiteit kaderen en becommentariƫren
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

• Algemene principes van het aansprakelijkheidsrecht

• Aansprakelijkheid vastgoedactoren

- Aannemer

- Promotor

- Verkoper

- Vastgoedmakelaar

- Huurder

- Toepassingen

• Vastgoed en verzekeringen

- ABR

- Aansprakelijkheidsverzekeringen: uitbating, beroepsaansprakelijkheid

- Brandverzekering: eigenaar, huurder

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek + wetgeving
Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.