Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vastgoedrecht 114285/2780/2223/1/66
Studiegids

Vastgoedrecht 1

14285/2780/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Andere co-titularis(sen): De Ridder Christophe
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vastgoedrecht omvat alle rechtsregels die te maken hebben met het verwerven, bezitten, gebruiken, ontwikkelen, beheren en overdragen van onroerend goed. Vastgoedrecht is een bijzonder functioneel pakket: meerdere rechtstakken worden erin samengebracht en bestudeerd in hun onderlinge samenhang. Je krijgt een stevige en grondige juridische basis, zodat je voorbereid bent op alle cursussen waarin vastgoedtransacties aan bod komen. Er gaat veel aandacht naar het opzoeken van rechtsregels in het vastgoedwetboek en in gespecialiseerde databanken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de algemene beginselen van procesrecht bespreken en illustreren met voorbeelden
De student kan de Belgische samenlevingsvormen ( feitelijke/ wettelijke samenwoning en huwelijk) en de beëindiging ervan bespreken
De student kan de bronnen van het recht bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de bronnen van verbintenissen opsommen en uitleggen aan de hand van voorbeelden
De student kan de contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheid in al zijn vormen onderkennen en toelichten
De student kan de geldigheidsvereisten van een overeenkomst bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de indelingen van het recht schematisch weergeven en illustreren met voorbeelden
De student kan de principes van het contractenrecht bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de principes van het personenrecht bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de soorten verbintenissen met modaliteiten bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de soorten zakelijke rechten bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de werking van de Belgische gerechtelijke instellingen en actoren bespreken
De student kan het Belgisch wettelijk erfopvolgingssysteem bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de nationale politieke instellingen bespreken
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Inleiding tot het recht:
• indelingen van het recht
• bronnen van het recht
• structuren en instellingen
• rechtshandhaving

2. Bewijs

3. Goederenrecht:
• soorten en belang
• zakelijke rechten

4. Verbintenissenrecht:
• verbintenissen uit overeenkomst
• verbintenissen uit quasi-contracten
• de onrechtmatige daad

5. Bijzondere overeenkomsten:
• koop-verkoop
• huur
• aannemingsovereenkomst

6. Verjaring

7. Personen-, familie- en relatievermogensrecht

8. Nalatenschappen, wettelijke erfopvolging, schenkingen en testamenten
Studiematerialen (tekst): Verplicht

HANDBOEK:

Vastgoedrecht 1, Wommelgem, België: VAN IN. laatste uitgave.

VRG-Codex:

ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
VAN HOECKE, M. en BOUCKAERT, B., Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 397 p.
DE VROEDE, P. en GORUS, J., Inleiding tot het recht, Mechelen, Kluwer, 583 p
DANAU, C., DOM, P. en ROODHOOFT, J., praktisch burgerlijk recht uitgediept, Antwerpen, de boeck, 312 p.
TIJS, W. en VERDOODT, A., praktisch verbintenissenrecht, Antwerpen, de boeck, 248 p.
TIJS, R., praktisch Europees recht, Antwerpen, de boeck, 251 p.
SCHREURS, W., (praktijkboek) Rechtsmethodologie, Brugge, die keure, 418 p.
DAMBRE, M., Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die keure, 487 p.
LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D. en THIRIAR, P., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 853 p.
PINTENS, W., DECLERCK, CH., DU MONGH, J. en VANWINCKELEN, K., Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 1345 p.
COUSY, H., COUTURIER, J.J. en HERBOTS, J.H. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl.

WEBSITE:
www.staatsblad.be
www.belgielex.be
www.immospector.be
www.europa.eu
www.dekamer.be
www.vlaamsparlement.be
www.wonenvlaanderen.be
www.cassonline.be
www.raadvst-consetat.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek.

Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.