Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Communicatie Engels/Frans 114294/2780/2223/1/81
Studiegids

Communicatie Engels/Frans 1

14294/2780/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adahchour Zohra
Andere co-titularis(sen): Sanen Katrien, Van Severen Liese
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan het begin van deze module leggen de studenten een digitale toets af die als doel heeft om na te gaan of grammatica en woordenschat op het niveau zijn dat vereist is om de vervolgmodules Engels / Frans te volgen.

De basismodule biedt ondersteuning aan studenten die het verwachte niveau niet behalen en/ of studenten die nood hebben aan remediëring. De cursus is vooral gericht op het bijspijkeren van grammaticale kennis om typische fouten van Nederlandstaligen in geschreven en gesproken Engels/ Frans te vermijden. Daarnaast komen ook spellingkwesties, uitspraak en algemene woordenschatoefeningen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student breidt zijn Engelstalige/Franstalige basiswoordenschat uit aan de hand van oefeningen en past ze toe in context
De student kan de basisprincipes van de Engelse/Franse spelling correct toepassen
De student kan de Engelse/Franse grammatica correct toepassen.
De student kan zelfstandig Engelse/Franse teksten over economie-, maatschappij- en vastgoedgerelateerde thema's begrijpend lezen.
De student kan vooraf ingeoefende strategieën aanwenden om de juiste uitspraak van woorden te achterhalen.

Leerinhoud

Engels 1:

• Grammatica op intermediate level (B1 (50) - B2 vh ERK).
• Optimaliseren van de Engelse spellingregels aan de hand van systematische oefeningen.
• De basisprincipes van de Britse (of Amerikaanse) uitspraak + de uitspraak van een lijst woorden in de syllabus.
• Herhaling en uitbreiding van algemene, praktische woordenschat door zelfstudie (handboek Words in Context).
• Inoefenen schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid.


Frans 1:

• Grammatica op niveau A2 - B1 vh ERK (basisgebruiker - onafhankelijk gebruiker).
• Optimaliseren van de Franse spellingregels aan de hand van systematische oefeningen.
• Herhaling en uitbreiding van algemene, praktische woordenschat door zelfstudie (handboek Vocabulaire 2000).
• Inoefenen schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid.
• Herhaling van de basisprincipes van de Franse uitspraak.

Studiematerialen (lijst)

Grammaire InnovaCtiveVerplicht€ 36,05
  • Auteur: Werbrouck, I. & Mannekens, A.
Vocabulaire 2000Verplicht€ 30,35
  • Auteur: De Spiegeleer, J.
Words in Context - Woordenschat + oefenboek.Verplicht€ 38,00
  • Auteur: Carleton-Gertsch, L.
EXPLIO softwarelicentie AP-talenVerplicht€ 12,75

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Engels / Frans 1:

 

CURSUS:


- Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

- Licentie voor het DigiTAAL Werkboek eXplio - online oefeningen.

 

Frans 1


HANDBOEK:

- De Spiegeleer, J. & Cornu, P. (2014). Vocabulaire 2000. Deurne: Plantyn.

- Werbrouck, I. & Mannekens, A. (2019) Grammaire InnovaCtive. Leuven/ Den Haag: Acco.
Engels1


HANDBOEK:


- Carleton-Gertsch, L. (2017). Words in Context - Woordenschat + oefenboek. Almere/Antwerpen: Intertaal.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Frans1
LITERATUUR:
- Franstalige kranten en tijdschriften.

RADIO/TV
:
- Regelmatig volgen van Franse radio- en televisieprogramma's.


Engels1
LITERATUUR:
- Engelstalige kranten, tijdschriften en internetsites

RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Engelse radio- en televisieprogramma's

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examen (deel Engels)Beoordelaar: lector(en)Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examen (deel Frans)Beoordelaar: lector(en)Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen (deel Engels)
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen (deel Frans)
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Deelcijfer voor deel Frans of Engels wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar 2de zittijd. De student kan hier niet aan verzaken.