Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vastgoedrekenen 129515/2780/2223/1/03
Studiegids

Vastgoedrekenen 1

29515/2780/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lemmens Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Enkele basisrekentechnieken worden aangeboden zoals het oplossen van vergelijkingen (eerste en tweede graad), oplossen van stelsels.

Basismeetkunde: rechthoekige en willekeurige driehoeken en vormen zoals prisma, piramide en bol

Oplossen van geldvraagstukken met rente en logaritme.

Alle oefeningen gebeuren in Excell.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan wiskundige bewerkingen uitvoeren om bouwfysische problemen op te lossen
De student heeft inzicht om vastgoed/bouwfysische problemen wiskundig op te lossen
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de nodige wiskunde berekeningen uitvoeren om de nodige vastgoedgerelateerde problemen op te lossen.
De student kan de wiskundige berekeningen en resultaten beargumenteren en correct plaatsen in de betrokken vastgoed/bouwcontext

Leerinhoud

De cursus Vastgoedrekenen1 integreert het gebruik van Excel software: alle oefeningen worden gemaakt in deze omgeving.

Rekenmachines mogen NIET gebruikt worden. 

1. Getallenleer (oa rekenen met breuken, met percentages)
2. Vergelijkingen (zowel de oplossingstechnieken als het oplossen van problemen)
3. Lineaire groei (herkennen, definiëren, voorspellen en toepassen)
4. Rijen (rekenkundige en meetkundige rijen als voorbereiding op enkelvoudige en samengestelde intrestberekening)
5. Reeksen (sommeren van beide soorten rijen met toepassingen)
6. Enkelvoudige en samengestelde rente (toepassingen en annuïteiten
7. Rekenen met logaritme (logaritmische schaal en toepassingen rente)
8. Hoeken (goniometrische getallen en bijhorende formules)
9. Driehoeken (kenmerken en oppervlakte)
10. Oppervlakte en volumeberekeningen (prisma, bol, piramide, kegel)

Studiematerialen (lijst)

Basisvaardigheden ExcelVerplicht€ 35,95
  • Auteur: Toine van Boxel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de lector + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
- Basisboek wiskunde, Jan Van de Craats, Rob Bosch, Pearson Education, ISBN: 978-90-430-1156-3
- Argument 4 en 5, J-P Daems, E. Jennekens, ISBN: 90-455-0674-2, ISBN: 90-455-0661-0

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Het examen bestaat uit 2 delen:

deel1 op 30%:

  • vragen op te lossen zonder rekenmachine, tenzij de student hiervoor een attest kan voorleggen.
  • vragen met GIScorrectie, op te tellen bij resultaten van deel 2.

deel2 op 70%:

  • toepassingen op te lossen met gebruik van een door de lector aangereikt Excel-bestand met formularium.

De punten worden gecombineerd tot één totaal. De delen zijn niet afzonderlijk te hernemen.