Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwconstructies 214280/2780/2223/1/90
Studiegids

Bouwconstructies 2

14280/2780/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Baetens Thomas
Andere co-titularis(sen): De Kooning Annemie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Bouwconstructies 1 EN simultaan te volgen met Vastgoedrekenen 1) OF (simultaan te volgen met Bouwconstructies 1) OF (simultaan te volgen met Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1).

Korte omschrijving

Bouwconstructies 2 bestaat uit 2 onderdelen. In het deel stabiliteit worden eenvoudige sterkteberekeningen gemaakt. Het deel draagconstructies is een vervolg op bouwconstructies 1 en behandelt beton-, staal  en houtbouw. Ook draagvloeren komen in dit deel aan bod. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de staat van de verschillende onderdelen van een gebouw beschrijven.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de verschillende alternatieve constructiewijzen van een gebouw vergelijken en evalueren.
De student kan bij vaststelling van schade een geschikte herstelling voorstellen.
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan een gebouw ontleden in zijn verschillende onderdelen.
De student kan de functies van de verschillende onderdelen van een gebouw uitleggen.
De student kan de opbouw van verschillende constructies in gebouwen schetsen.
De student kan de verschillende uitvoeringstechnieken herkennen en deze evalueren
De student kan eenvoudige constructies berekenen
De student kan de krachtenverdeling in constructies weergeven
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Deel stabiliteit :

1. Krachtwerking op gebouwen 

2. Momenten

3.Stelsels

4. sterkte

5. Stijfheid

6. Zwaartepunt

7. Traagheidsmoment

8. Weerstandsmoment

9. Normaalkrachten, dwarskrachten en inwendige momentenDeel draagconstructies:

1. Betonbouw 
2. Staalbouw
3. Houtbouw
4. Draagvloeren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Bone, A.H.G.L. Bouwkunde voor makelaars deel A en B. Thiememeulenhof bv.
- WTCB, diverse publicaties
- Jellama. Bouwtechnieken. EPN.
- Korsten, A.P.J.. Constructieleer1 Basiskennis. Noordhoff: Wolters.
-Tijdschrift “Beter bouwen en verbouwen”.
-Kluwer, Handboek Bouwgebreken
- Haslinghuis-Janse, Bouwkundige termen
- Van Leusen, B. , Dingerdis, N.C.. Sterkteberekenen basiskennis (serie Bouwkunde) Noordhoff: Wolters.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel draagconstructies
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel draagconstructies wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel stabiliteit
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel draagconstructies
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deel stabiliteit
Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.

Toetsing (tekst)

Deelcijfer van deel stabiliteit wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.

Deelcijfer van deel draagconstructies wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.

De student kan hier niet aan verzaken.