Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Afwerking 214282/2780/2223/1/61
Studiegids

Afwerking 2

14282/2780/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bouhadan Azeddine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het bouwproces omvat verschillende fases. De ruwbouwfase, wind- en waterdichtfase, technische uitrusting, afwerkingsfase, binnen- en buiteninrichting en als laatste de opleveringsfase. Het vak afwerking 2 bespreekt uitvoerig de afwerkingsfase van het bouwproces.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de verschillende bouwmaterialen en hun toepassingen herkennen en beschrijven
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan een diagnose van schade van een gebouw opstellen.
De student kan een gemotiveerd voorstel doen in verband met materiaal, bekleding en inrichting van een gebouw
De student kan verschillende herstellingsmogelijkheden voorstellen en deze beoordelen.
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de opbouw van de besproken bouwmaterialen beschrijven
De student kan de voor- en nadelen van de verschillende bouwmaterialen en hun toepassingen weergeven
De student kan de voornaamst eigenschappen van de bouwmaterialen opsommen
De student kan een overzicht geven van de toepassingen van de materialen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

* Hout + verwering van hout (opbouw, ontginning, verwerking, soorten, behandeling, onderhoud,…)

* Kurk (ontginning, eigenschappen, toepassingen,…)

* Verven en lijmen (soorten, productie, eigenschappen, soorten…)

* Raambekleding (binnen en buiten)

* Binnendeuren met bijhorende onderdelen (hang- en sluitwerk, standaardmaten…)

* Trappen (opbouw, soorten, dimensionering, veiligheid, onderdelen, …)

* Muurafwerking + niet dragende wanden (bepleistering, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, alle
soorten tegels (hier vooral plaatsing, onderhoud en herkenning), behang, (verf zie verven),
lambrisering)

* Vloerafwerking (alle soorten tegels (verschillen met muurafwerking + plaatsing op houten
ondergrond), parket en semi-parket, laminaat, tapijt, vinyl, linoleum (balatum), rubber, alle soorten
gietvloeren, verhoogde vloeren)

* Plafondafwerking (soorten, eigenschappen, plaatsing…)

* Keukenafwerking (fronten, werkbladen, spoelbakken, kookplaten…)


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:
- Bone, A.H.G.L. Bouwkunde voor makelaars deel A en B. Thiememeulenhof bv.
- WTCB, diverse publicaties.
- Tijdschrift ‘Beter bouwen en verbouwen’. Het Belgische bouwmagazine. uitgeverij CmF n.v.
- Tijdschrift ‘ik ga Bouwen en renoveren’. Roularta media group

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Toetsmethode: casus, gesloten en open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht20,00Toetsmethode: casus
Bron: openboek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)Dit cijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen vanuit 1 ste zittijd.

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht (portfolio..) binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van  het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.