Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vastgoedtransacties 214291/2780/2223/1/76
Studiegids

Vastgoedtransacties 2

14291/2780/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Tigchelt Karin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vastgoedrecht 1.

Korte omschrijving

Na de grondige basis die vastgoedrecht1 biedt, zet je de eerste stappen in het bemiddelingsproces van de vastgoedmakelaar bij de koop-verkoop/huur-verhuur van onroerend goed.
We starten met het juridisch bespreken van een koopovereenkomst. Wat zijn de verplichtingen van de verkoper en de koper. We maken een grondige analyse van het koopcontract van vastgoed. We analyseren ook bijzondere wetgeving zoals de koop op lijfrente en de Wet Breyne (verkoop op plan), de overdracht van handelsfondsen, aanneming en de Vlaamse wooncode worden verder uitgediept. We analyseren de juridische verschillen tussen de aankoopverkoopbelofte (Clausule De Decker) en de onderhandse koopovereenkomst.
Aan de hand van het vastgoedwetboek en modeldocumenten wordt verduidelijkt hoe een volledig koopdossier wordt samengesteld. Eens de meest courante vastgoedtransacties zijn behandeld worden tevens atypische vastgoedtopics onder de loep genomen aan de hand van reële casussen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de Wet Breyne analyseren
De student kan de wetgeving omtrent de verkoop op lijfrente analyseren
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan de overdracht van een handelsfonds bespreken
De student kan de rechtsfiguren, sterkmaking en commandverklaring uitleggen in concrete situaties.
De student kan een lastgevingsovereenkomst uitleggen aan de hand van een concrete situatie
De student kan de inmenging van de overheid in de vastgoedmarkt (o.a. via het grond- en pandenbeleid, monumenten & landschappen,….) uitleggen en de gevolgen ervan plaatsen
De student kan een PPS-contract analyseren en diens gevolgen plaatsen
De student kent de stuctuur van sociale huisvesting en kan de eraan verbonden gevolgen beargumenteren binnen de vastgoedmarkt
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de rechtsfiguur bezetting terbede uitleggen en toepassen
De student kan de verschillende modelcontracten inzake koop en verkoop begrijpen en uitleggen
De student kan een sociale woninghuur overeenkomst analyseren

Leerinhoud

1. De verkoopovereenkomst
* De (ver)koop juridisch uitgelicht
* Verplichtingen koper / verkoper
* Vrijwaring voor uitwinning / verborgen gebreken

2. Command – sterkmaking
*Opmaak v/e lastgevings- en een sterkmakingsovereenkomst.
*Praktijkgevallen

3. De lastgevingsovereenkomst
*Verplichtingen v/d partijen
*Eindebepalingen

4. Verkoop op lijfrente
*Theorie
*Praktische toepassingen
*Recente rechtspraak

5. De wet Breyne
*Theorie
*Praktische praktijk

6. Aannemingsovereenkomst
*Begrip
*Verplichtingen opdrachtgever versus aannemer *Aansprakelijkheid

7. De Vlaamse wooncode
*Inhoud
*Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (Conformiteitsattest)

8. Handelsfonds
*Begrip
*De waardering
*Overdracht van een handelsfonds
*Praktijkgevallen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal platform.

VRG-Codex:

ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.
- JURA FALCONIS (ed.), De Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 123 p.
- GEENS, H., De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector: in de greep van de nieuwe wet Marktpraktijken?, Brussel, larcier, 105 p.
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.
- HANSELAER, A. en HUBEAU, B., Sociale huur, Brugge, die keure, 273 p.
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.

WEBSITE:
www.staatsblad.be
www.belgielex.be
www.immospector.be
www.wonenvlaanderen.be
www.vlaamsewoonraad.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)