Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Communicatie Engels/Frans 214295/2780/2223/1/18
Studiegids

Communicatie Engels/Frans 2

14295/2780/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Adahchour Zohra
Andere co-titularis(sen): Nobels Ellen, Sanen Katrien, Van Severen Liese
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Communicatie Engels/Frans 1.

Korte omschrijving

In deze module worden studenten getraind in het lezen en begrijpen van vastgoedgerelateerde artikels en andere vakliteratuur in het Engels / Frans. Er wordt aandacht besteed aan leesstrategieën en het adequaat beantwoorden van inhoudsvragen over geziene en ongeziene teksten. Voorts voorziet het aangeboden materiaal in een systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat en de verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid van de student.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de Engelse/Franse grammatica correct toepassen.
De student kan Engelstalige/Franstalige woordenschat over vastgoed- en andere professioneel gerelateerde items correct toepassen in context.
De student kan inhoudsvragen over geziene Engelstalige/Franstalige vastgoedgerelateerde teksten beantwoorden en daarbij gebruik maken van relevante/nieuwe woordenschat
De student kan zelfstandig Engelse/Franse teksten over economie-, maatschappij- en vastgoedgerelateerde thema's begrijpend lezen en samenvatten.
De student kan Engelstalige/Franstalige woordenschat over vastgoed- en andere professioneel gerelateerde items begrijpen.
De student kan adequaat gebruik maken van een woordenboek en elektronische bronnen om tot een in de context correcte vertaling van de gebruikte anderstalige terminologie te komen.

Leerinhoud

Engels 2:

• Consolideren van Engelse toegepaste grammatica.
• Verwerven van professionele woordenschat a.d.h.v. oefeningen en het lezen en analyseren van vastgoedgerelateerde teksten (residentieel en commercieel vastgoed, bouwstijlen, bouwmaterialen, verkoopovereenkomst, etc.).
• Herhaling en uitbreiding van algemene woordenschat door zelfstudie (handboek Words in Context).
• Inoefenen schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid.Frans 2:

• Uitbreiden en consolideren van de Franse grammatica.
• Verwerven van professionele woordenschat a.d.h.v. oefeningen en het lezen en analyseren van vastgoedgerelateerde teksten (residentieel en commercieel vastgoed, bouwstijlen, bouwmaterialen, verkoopovereenkomst, etc.).
• Herhaling en uitbreiding van algemene woordenschat door zelfstudie (handboek Vocabulaire 2000).
• Inoefenen schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid.

Studiematerialen (lijst)

Vocabulaire 2000Verplicht€ 30,35
  • Auteur: De Spiegeleer, J.
Words in Context - Woordenschat + oefenboek.Verplicht€ 38,00
  • Auteur: Carleton-Gertsch, L.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Engels / Frans 2:CURSUS:


- Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

- Licentie voor het DigiTAAL Werkboek eXplio - online oefeningen.
Frans 2


HANDBOEK:


- De Spiegeleer, J. & Cornu, P. (2014). Vocabulaire 2000. Deurne: Plantyn. 

 Engels 2


HANDBOEK:


- Carleton-Gertsch, L. (2017). Words in Context - Woordenschat + oefenboek. Almere/Antwerpen: Intertaal.


 

 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Frans2
LITERATUUR:
- Franstalige kranten en tijdschriften.

RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Franse radio- en televisieprogramma's.Engels2
LITERATUUR:
- Engelstalige kranten, tijdschriften en internetsites

RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Engelse radio- en televisieprogramma's

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Engels: Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Frans: Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)5,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Permanente evaluatie
Deelcijfer Engels
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Permanente evaluatie
Deelcijfer FransDeelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Engels
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaal Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Frans
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks5,00Bron: gesloten boek Toetsmedium: schriftelijk/digitaal Momentopname op het examen, indien geen automatische overdracht PE heeft plaatsgevonden. Beoordelaar: lector(en) Opmerking: deel Engels
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Bron: gesloten boek Toetsmedium: schriftelijk/digitaal Momentopname op het examen, indien geen automatische overdracht PE heeft plaatsgevonden. Beoordelaar: lector(en) Opmerking: deel Frans

Toetsing (tekst)

Deelcijfer van de permanente evaluatie wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar de 2de zittijd.

Deelcijfer van het schriftelijk / digitale examen deel Frans of Engels wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar 2de zittijd.