Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwconstructies 324945/2780/2223/1/17
Studiegids

Bouwconstructies 3

24945/2780/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dockx Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Vastgoedrekenen 1 OF geslaagd of getolereerd voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1) EN eerder ingeschreven voor Bouwconstructies 1 EN eerder ingeschreven voor Bouwconstructies 2.

Korte omschrijving

Bouwconstructies 3 is het vervolg van bouwconstructies 1 & 2. In dit deel worden de verschillende soorten gevelbekleding en reinigingstechnieken besproken. Bij het deel daken komen platte, hellende en groene daken aan bod. Het deel ruwbouw wordt afgesloten met buitenschrijnwerk zodat het gebouw wind- en waterdicht is. 

Tweede deel van het olod bestaat uit duurzaam bouwen waarbij de Vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen en wonen als leidraad wordt gebruikt. 


OLR-Leerdoelen (lijst)

De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de staat van de verschillende onderdelen van een gebouw beschrijven.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan bij vaststelling van schade een geschikte herstelling voorstellen.
De student kan de verschillende alternatieve constructiewijzen van een gebouw vergelijken en evalueren.
De student kent de verschillende facetten van duurzaam bouwen en zijn toepassingsgebieden
De student kent en begrijpt de gevolgen van energiezuinig bouwen op vlak van isolatie en luchtdichtheid van het gebouw
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de opbouw van verschillende constructies in gebouwen schetsen.
De student kan de verschillende uitvoeringstechnieken herkennen en deze evalueren
De student kan een gebouw ontleden in zijn verschillende onderdelen en hun functie uitleggen.
De student kan de krachtenverdeling in constructies weergeven
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Gevelbekleding
* soorten gevelbekleding
* reinigings- en renovatietechnieken

2. Dakconstructies
* platte, hellende en groene daken
* schade aan daken en dakterrassen
3. Buitenschrijnwerk

4. duurzaam wonen en bouwen

5. Circulair bouwen

6. Europese richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen + het energiedecreet.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEL/LITERATUUR:
- Bone, A.H.G.L. Bouwkunde voor makelaars deel A en B. Thiememeulenhof bv.
- WTCB, diverse publicaties
- Jellama. Bouwtechnieken. EPN.
- Korsten, A.P.J. Constructieleer1 Basiskennis. Noordhoff: Wolters.
-Tijdschrift “Beter bouwen en verbouwen”.
-Kluwer, Handboek Bouwgebreken
-Haslinghuis-Janse, Bouwkundige termen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: casus,
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: casus,
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)