Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Goederenrecht 335458/2780/2223/1/14
Studiegids

Goederenrecht 3

35458/2780/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vastgoedrecht 1.

Korte omschrijving

Onze zakelijke rechten - het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zakelijke gebruikrechten, zoals de erfdienstbaarheden, het recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal- worden hier grondig onder de loep genomen. Natuurlijk mag daarbij de indeling van de onroerende goederen niet ontbreken. De schaarste aan woonruimte op onze vastgoedmarkt en de steeds stijgende vastgoedprijzen maken dat creatief omgaan met onze zakelijke rechten en zoeken naar nieuwe woonvormen meer dan ooit aan de orde zijn. Het dichter bij elkaar wonen heeft op zijn beurt dan weer gevolgen, meer bepaald op het vlak van burenhinder. Ook dat onderwerp zal uitvoerig worden behandeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan burenhinder en rechtsmisbruik bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de eigendomsvorderingen opsommen en kort bespreken
De student kan de rechtsfiguur bezit uitleggen
De student kan de rechtsfiguur afpaling uitleggen a.d.h.v. voorbeelden
De student kan het begrip en het bewijs van het eigendomsrecht uitleggen
De student kan het zakenrechtelijk systeem en de verschillende zakenrechtelijke rechten bespreken, herkennen en toepassen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan omgaan met concrete gevallen van minder volstrekte zakelijke rechten (o.a. opstal, erfpacht, vruchtgebruik,...) en deze interpreteren en analyseren
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
De student kan de goederen volgens het B.W. onderscheiden
De student kan de verschillende soorten van mede-eigendom opsommen en uitleggen a.d.h.v. voorbeelden
De student kan de wijzen van eigendomsverkrijging opsommen en kort bespreken
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de wijzen van eigendomsverkrijging opsommen en kort bespreken

Leerinhoud

DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN
• De goederen volgens de graad van toe-eigeningsvatbaarheid
• De goederen volgens hun gebruik
• Roerend een onroerende goederen
• De publieke goederen

DE ZAKELIJKE HOOFDRECHTEN
• Het eigendomsrecht
• Vruchtgebruik
• Recht van opstal
• Erfpacht
• Erfdienstbaarheden
DE ZAKELIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN
• Voorrechten
• Hypotheken
• Pandrecht
PUBLICITEIT
• Roerende goederen
• Onroerende goederen

ZAKELIJKE RECHTEN:GEMEENSCHAPPELIJKE PRINCIPES

Studiematerialen (lijst)

GoederenrechtVerplicht
  • Auteur: A. Wylleman

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op digitaal leerplatform

HANDBOEK:

 WYLLEMAN, A., Goederenrecht, Brugge, die Keure, laatste uitgave.

VASTGOEDWETBOEK of VRG-Codex

TIMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave of ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- SAGAERT, V., TILLEMAN, B. en VERBEKE, A-L., Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 475 p.;
- DEMIL, C. en BELLENS, S., Buren in nesten, Roeselare, Roularta Books, 253 p.;
- MUYLLE, M., De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 764 p.;
- SAGAERT, V. en VERBEKE, A-L (eds.), Vruchtgebruik – Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 285 p.;
- BLOCKX, G., LENS, F. en WYNANT, L., Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden in RNPS, Mechelen, Kluwer, 354 p.;
- VANDEBEEK, N., Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele rechtsfiguren in RNPS, Mechelen, Kluwer, 291 p.;
- VAN BEVER, H., Afpaling, in APR, Gent, Story-Scientia, 79 p.;
- TIMMERMANS, R., Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 1280 p.;
- X., DBFM Handboek, Brussel, Vlaams Kenniscentrum PPS, 155 p.;

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek.
Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.