Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vastgoedtransacties 324946/2780/2223/1/51
Studiegids

Vastgoedtransacties 3

24946/2780/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gillis Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vastgoedtransacties 2 OF simultaan te volgen met Vastgoedtransacties 2.

Korte omschrijving

De student wordt ingeleid in verschillende fiscale en wettelijke aspecten uit de vastgoedpraktijk. Via oefeningen en praktijksituaties zal de student leren om zijn cliënten goed advies te verlenen inzake de aankoopkosten in transacties (verkooprechten en BTW) en inzake meerwaardebelasting bij herverkoop. 

Verder zal de student leren omgaan met de verschillende contracten en documenten die tijdens het bemiddelings- en verkoopproces gebruikt worden. Er wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden, waardoor de reeds geziene theorie praktisch dient te worden toegepast.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de gevolgen van de meerwaardebelasting beragumenteren en kan deze in concrete situaties berekenen en verklaren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student weet wanneer hij BTW of verkooprechten dient te gebruiken en kent de gevolgen ervan.
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan verkooprechten en/of BTW op vastgoedtransacties correct berekenen.
De student kent de inhoud van een verkoopcompromis en kan de reikwijdte ervan uitleggen in het kader van een verkoopdossier.
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan het gebruik van een aankoop/verkoopbelofte plaatsen en het nut en de gevolgen ervan in concrete situaties duiden.
De student weet in welke situatie hij welk type opdracht tot bemiddeling dient te gebruiken. Hij kent de verschillen tussen de verschillende contracten en kan deze ook in concrete cases toepassen.

Leerinhoud

1. Verkoop onder het stelsel van BTW of registratierechten
* Toepassingsvoorwaarden
* Gevolgen
* Oefeningen

2.De meerwaardebelasting
* Begrip
* Oefeningen

3.De bemiddelingsopdracht in de praktijk

* Verschillende vormen

* praktijktoepassingen


4. Opstellen van een verkoopcompromis en aankoop/verkoopbelofte in het kader van een sluitend (ver)koopdossier

*De aankoop/verkoopbelofte?
*Gebruik
*Nut
*Toepassingen 

*Oefeningen

*Speciale overeenkomsten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

VASTGOEDWETBOEK of VRG-Codex

TIMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave of ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.;
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.;
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.;
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.;
- VAN DE WOESTIJNE, M., Samenstellen van een stevig verhuurdossier, Gent, Vivo,;
- D’HAESELEER, R., Bespreking van enkele juridische aandachtspunten bij de verkoop van een onroerend goed, Gent, Vivo;
- BURSSENS, F., FONTEYNE, J., De woningbouwwet onder de loep, Gent, Vivo, 214;
- VAN DE WOESTIJEN, M., FONTEYNE, J., Samenstellen van een stevig verkoopdossier, Gent, Vivo,;
- BURSSENS, F., De woningbouwwet onder de loep, Gent, Vivo, 214;
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.;
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.;
- HANSELAER, A. en HUBEAU, B., Sociale huur, Brugge, die keure, 273 p.;
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.;
- HEEB, C., De Makelaar, doctoraatsproefschrift Rechten K.U.Leuven in Recht en ondernemen, Brugge, die keure, 573 p.;
- Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Appartements- en immorecht, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, tweemaandelijks, Intersentia en die keure, Antwerpen en Brugge;
- Vastgoed-Info, tweewekelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tips&Advies Vastgoed, veertiendaagse adviesbrief, Indicator, Leuven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)