Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Syndicus 435025/2780/2223/1/36
Studiegids

Syndicus 4

35025/2780/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tiebout Justien
Andere co-titularis(sen): Van Campenhout Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De wet op de mede-eigendom wordt uitvoerig toegelicht alsook welke gevolgen dit heeft op het takenpakket van de syndicus. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de syndicus en de property manager aan de hand van praktijkgevallen in kaart gebracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de begrippen m.b.t. het appartementenrecht uitleggen
De student kan de bijzondere vorm van gedwongen mede-eigendom van de gemeenschappelijke delen van gebouwen en van groepen van gebouwen grondig gebruiken
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan de begrippen m.b.t. het appartementenrecht uitleggen
De student kan de bijzondere vorm van gedwongen mede-eigendom van de gemeenschappelijke delen van gebouwen en van groepen van gebouwen grondig gebruiken
Technisch en administratief beheren van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, als syndicus. Technisch, administratief en financieel beheren van onroerende goederen of van onroerende rechten als rentmeester
De student kan relevante rechtspraak over mede eigendom opzoeken, analyseren en toepassen
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan antwoorden op de vragenlijst van de notaris m.b.t. de overdracht van een kavel.
De student kan de draagwijdte van het KB tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningsstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars dd. 12/07/2012" uitleggen en toepassen"
De student kan de opdrachten als syndicus beschreven in het BW uitvoeren
De student kan de statuten v/d mede-eigendom analyseren, interpreteren en implementeren
De student kan een afrekening van gemeenschappelijke kosten maken en deze analyseren
De student kan een algemene vergadering rechtsgeldig organiseren, leiden en rapporteren
De student kan omgaan met reservekapitaal en werkingskapitaal
De student kan omschrijven/formuleren welke de bevoegdheden zijn van de diverse mandaten en organen binnen een vereniging van mede-eigenaars en een algemene vergadering van mede-eigenaars

Leerinhoud

1. Inleiding

2. Wet op de mede-eigendom (appartementswet)
* Bespreking en toelichting van de artikels
* Praktijkvoorbeelden en literatuur

3. Synthese van enkele belangrijke artikels uit de wet op de mede-eigendom
a. Veel gestelde vragen omtrent mede-eigendom
b. Organisatie van een algemene vergadering
c. Opstelling notulen van een algemene vergadering:
* Toelichting typevoorbeeld
* Voorbeeld van notulen uit de praktijk
* Voorbeeld van notulen van een 1ste algemene
vergadering van een pas gebouwd gebouw

4. De rol van de syndicus inzake art. 577 -11/1 en art. 577-11/2 B.W., geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk

5. Financieel beheer

6. Aansprakelijkheid van de syndicus / Propertymanager / Rentmeester

7. Casestudy’s a.d.h.v. vonnissen en arrestenStudiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

VASTGOEDWETBOEK of VRG-Codex

TIMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave of ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- SAGAERT, V., ROMMEL, G.(ed.), Appartementsrecht, Brugge, die keure, 280 p. ;
- TIMMERMANS, R., Handboek Appartementsrecht, Mechelen, Kluwer,1408 p.;
- GONTHIER, W., De Lathouwer, R., De Gemene Muur, Mechelen, Kluwer, 153 p.;
- POUSEELE, B., VAN DE PUTTE, W., Vastgoed In Pocket (voor het Vlaams Gewest), Mechelen, Kluwer, 731 p.;
- DOBSON, D., LEYSEELE, P., Mede-Eigendom (in de praktijk), Brussel, Test-Aankoop,143 p.;
- LEYSEELE, P. en PSZENICZKO, K., 55 vragen en antwoorden voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 260 p.;
- SAGAERT, V. en VERBEKE, A-L., Het nieuwe appartementsrecht, Brugge, die Keure, 157 p.;
- TIMMERMANS, R., Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 606 p.;
- TIMMERMANS, R., Praktijkgids voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 663 p.;
- MOSTIN, C., Le syndic de copropriété, Mechelen, Kluwer, 266 p.;
- CARETTE, N. (ed.), Appartementsrecht I – Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia,  276 p.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek
Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.