Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vastgoedbeheer 526489/2780/2223/1/36
Studiegids

Vastgoedbeheer 5

26489/2780/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Stouffs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Niet alleen het klassieke beheer van appartementsgebouwen en residentieel vastgoed maar ook het beheer van kantoor- en schoolgebouwen of winkel- en bioscoopcomplexen staat hier centraal. Je krijgt inzicht in verschillende types bedrijfsmatig vastgoed, de werking van de markt en de verschillende facetten van een beheersopdracht (financieel, administratief, commercieel en technisch). Vanuit een praktijkgericht perspectief gaan we na wat vastgoedbeheer of property management van dergelijke gebouwen en gebouwencomplexen inhoudt. Ook wordt de aansprakelijkheid van de syndicus en de property manager aan de hand van praktijkgevallen in kaart gebracht.  Specifieke technische installaties in niet-residentiële gebouwen worden belicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Technisch en administratief beheren van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, als syndicus. Technisch, administratief en financieel beheren van onroerende goederen of van onroerende rechten als rentmeester
De student kan een overzicht geven van de verschillende wetgeving waaraan de technische uitrusting in niet-residentiële gebouwen moet voldoen
De student kan een property management contract analyseren
De student kan een tenancy schedule opmaken
De student kan relevante rechtspraak over mede eigendom opzoeken, analyseren en toepassen
De student kent de bedrijfsmatige vastgoedmarkt en kan propertymanagement en diens evolutie hierin situeren
De student kent de nodige documenten en diens inhoud en gevolgen in het kader van propertymanagement en kan deze gebruiken
De student kent de praktische gevolgen van de verschillende technieken van technische uitrusting voor de gebruiker en kan ze op conceptniveau beoordelen
De student kent de taken en de verantwoordelijkheden van de propertymanager en kan deze terugkoppelen aan concrete casussen
De student weet wat het financieel, administratief, commercieel en technisch beheer omvat en kan dit opvolgen a.d.h.v. een beheerdossier
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student weet uit welke componenten de vergoeding van een beheerder is opgebouwd

Leerinhoud

Deel I: Propertymanagement

1. Inleiding tot het beheer en de beheermarkt.

2. Bespreking documenten & aktes (basisakte, akte van mede-eigendom,…)

3. Taken & verantwoordelijkheden van de beheerder (propertymanager)

4. Vergoedingen voor de beheerder

5. Beheer:
* financieel
* administratief
* commercieel
* technisch

6. Opstellen van een beheerdossier

7. Bespreking beheerdossiers (cases)

8. Rentmeesterschap

Deel II: Technische Uitrusting in niet-residentieel vastgoed.

1. Liften

2. Brandwetgeving

3. HVAC

4. Water (drinkbaar en tweede watercircuit)

5. Wat met hernieuwbare energie?

6. Glasnorm en balustrades

7. Keuringen

8. Conditiemeting


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

VASTGOEDWETBOEK of VRG-Codex

T
IMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave of ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- SAGAERT, V., ROMMEL, G.(ed.), Appartementsrecht, Brugge, die keure, 280 p. ;
- TIMMERMANS, R., Handboek Appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 1408 p.;
- GONTHIER, W., De Lathouwer, R., De Gemene Muur, Mechelen, Kluwer, 153 p.;
- POUSEELE, B., VAN DE PUTTE, W., Vastgoed In Pocket (voor het Vlaams Gewest), Mechelen, Kluwer, 731 p.;
- DOBSON, D., LEYSEELE, P., Mede-Eigendom (in de praktijk), Brussel, Test-Aankoop, 143 p.;
- LEYSEELE, P. en PSZENICZKO, K., 55 vragen en antwoorden voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 260 p.;
- SAGAERT, V. en VERBEKE, A-L., Het nieuwe appartementsrecht, Brugge, die Keure, 157 p.;
- TIMMERMANS, R., Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 606 p.;
- TIMMERMANS, R., Praktijkgids voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 663 p.;
- MOSTIN, C., Le syndic de copropriété, Mechelen, Kluwer, 266 p.; CARETTE, N. (ed.),
- Appartementsrecht I – Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 276 p.;
- AKKERMANS, B. en RAMAEKERS, E. (eds.), Property Law Perspectives, Antwerpen, Intersentia, 153 p.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)