Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
BIM 532097/2780/2223/1/06
Studiegids

BIM 5

32097/2780/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Lobel Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Building Information Management (BIM) is een beloftevolle trend in de bouwsector.

Daarbij wordt beroep gedaan op de landmeter voor de input van de geometrie in het BIM-model.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De studenten kunnen met eigen woorden beschrijven wat het begrip BIM inhoudt
De studenten kunnen terreinmodellenĀ gegeorefereerd binnenbrengen in een BIM softwarepakket
De studenten kunnen scandata verwerken in een BIM softwarepakket
De student kan verschillende bestandstypes onderscheiden en kunnen met eigen woorden de juiste toepassing van deze extensies beschrijven.
De student onderkent de fouten en aannames in zijn/haar eigen werk, en kan die gekende fouten en aannames duidelijk omschrijven.
De student kan toegepaste LOD en LOA evalueren/illustreren.
De student is zelfredzaam bij confrontatie met nieuwe functies in de gebruikte software.

Leerinhoud

- BIM: algemeen - Scope - BIM levels - LOD en LOA - protocol - uitvoeringsplannen
- Een eenvoudig gebouw modelleren (vanaf plan): Revit-principes, aanpasbaarheid, relatieve maatvoering (bvb. vloerniveaus)
- Families: ontwerpen van eigen elementen (bvb. deur, raam,...)
- Afwerken eenvoudig gebouw
- Modelleren op basis van Scandata: Importeren, principes van Scan-to-Model, start modelleren
- Overzicht alternatieve software die nuttig kan zijn bij modelleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten en filmpjes op het elektronisch leerplatform. (deels Engelstalig)

help.autodesk.com (Engelstalig)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: Schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: Lector
AcademiejaarProjectopdracht80,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal + schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: laatste lesmoment
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Toetsmethode: open en gesloten vragenBron: Gesloten boekToetsmedium: Schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: Lector
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00Toetsmehode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaal + schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Permanent product: Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelexamen mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

•De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag van het inhaalexamen het deelexamen doen.