Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Digital Marketing 532098/2780/2223/1/40
Studiegids

Digital Marketing 5

32098/2780/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Digital Marketing 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Laet Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De bouwstenen van hedendaagse online marketing en branding worden behandeld. Van het begrijpen en ontwikkelen van een online campagnestrategie, tot het beter doen presteren van verschillende online kanalen voor meer omzet. Dit rekening houdende met de laatste trends, algoritmes en wetgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan het belang van GDPR binnen digitale marketing verduidelijken.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student heeft het vermogen om de geschikte key performance indicatoren te selecteren voor het meten en evalueren van een opgegeven doelstelling.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student heeft inzicht in de samenwerking tussen verschillende communicatiekanalen (omnichannel).
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan een digitale communicatiestrategie uitwerken.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de online zichtbaarheid, vindbaarheid en succes van het bedrijf vergroten.
De student kan nieuwe leads, bezoekers, klanten en ambassadeurs aantrekken.

Leerinhoud

-Evoluties in de digitale marketing en uitdaging voor de vastgoedsector

-Bouwstenen voor een digitaal marketingproject

a) Instrumenten: website en microsites, sociale mediaplatformen, online advertising (display en video), e-commerce, e-mailmarketing

b) Technieken: zoekmotormarketing (SEM/SEA Search engine advertising/SEO Search engine optimization), virale marketing, sociale media, online marketing 

c) Opvolging van marketingresultaten via Google Analytics

d) Toepassingen/voorbeelden in de vastgoedsector: immokantoren en projectontwikkelaars

e) Impact van GDPR op elektronisch informatiebeheer

-Digitale marketingopdracht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform + online cursussen Google.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname opexamenBeoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht30,00Toetsmethode: werkstukToetsmedium: schriftelijk 15%+ mondeling 15%Toestmoment: permanente evaluatieBeoordelaar: lectorDeelcijfer wordt overgedragen naar 2 de zit

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Permanent evaluatie:

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de presentatie, volgt de hierna volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- in voorkomend geval kunnen er geen punten gegeven worden op 15% van de projectopdracht. De student zal dit kunnen inhalen door extra vragen te krijgen op het examen.

Deelcijfer permanente opdracht wordt overgedragen naar 2 de zit.