Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
CAD 533894/2780/2223/1/91
Studiegids

CAD 5

33894/2780/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 5
In andere opleidingen:
 • International programmes Industry and Environment als CAD 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hattas Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student leert, aan de hand van een digitaal visualisatieprogramma, hoe je een omgevingsvergunning opstelt, welke documenten hier nog bij komen kijken, hoe je deze invult en hoe je het uiteindelijke dossier bij de overheid moet indienen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan een bestaande tekening aanpassen in een professioneel tekenprogramma
De student kan nauwkeurig werken in een professioneel tekenprogramma
De student kan een lay-out opmaken en de tekening afdrukken in een professioneel visualisatieprogramma
De student kan een opgegeven tekening correct natekenen in een professioneel visualisatieprogramma
De student kan alle plannen, nodig voor het indienen van een omgevingsvergunning tekenen.
Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan de belangrijkste documenten die horen bij een omgevingsvergunning opmaken en uploaden in de digitale omgeving van de Vlaamse overheid.

Leerinhoud

1.Kennismaking met het tekenprogramma

2. Bouwkundig tekenen/opmaken van de plannen (zie oefeningen en opdrachten)

Worden hierbij behandeld:
a. De grafische interface
b. Tekeningbeheer
c. selecties en zoom
d. tekenen met coördinaten
e. tekening instellingen
f. tekenelementen
g. commando’s
h. annotaties
i. eigenschappen van elementen
j. layout en afdrukken

3. Aanpassen van een bestaand plan

4. Praktische toepassingen

Studiematerialen (lijst)

Basisboek AutoCAD 2020Verplicht
 • Auteur: ir. Ronald Boeklagen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basisboek AutoCAD 2020 van ir. Ronald Boeklagen + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Deelcijfer van de vaardigheidstoets permanent wordt overgedragen naar de 2 de zittijd indien het deelcijfer minstens 10/20 bedraagt. De student kan hier niet aan verzaken.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, doet dit volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van  het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.