Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vastgoedtransacties en deontologie 533892/2780/2223/1/23
Studiegids

Vastgoedtransacties en deontologie 5

33892/2780/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Andere co-titularis(sen): Cassiers Bart, Muylaert Gina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vastgoedtransacties 4.

Korte omschrijving

Vastgoedtransacties bestaat uit 3 onderdelen: 

Deel deontologie

Voor de student zelf aan de slag kan als vastgoedprofessional is het belangrijk de spelregels te kennen rond wat mag, kan en vooral ook niet kan op het vlak van deontologie, discriminatie en witwassen.

Deel vastgoedtransacties

In dit deel komen transacties ivm atypisch vastgoed aan bod zoals leasing van onroerend goed, studentenhuisvesting, zorgvastgoed en brownfieldconvenante

Deel Internationale transacties

Door de nieuwe media wordt de wereld steeds kleiner. Dat geldt net zo goed voor de vastgoedmarkt. Wonen en werken in het buitenland heeft niets ongewoons meer. Het aankopen van een tweede verblijf als vastgoedinvestering wordt steeds aantrekkelijker. Vele internationale bedrijven en instellingen zijn actief op de vastgoedmarkt. De Europese Unie ontwikkelt zich verder en de Europese wetgeving wordt steeds uitgebreider.

Tijdens deze lessenreeks worden binnen-en buitenlandse gastsprekers uitgenodigd die dieper ingaan op internationale wetgeving, fiscaliteit en financiering of vastgoedwetgeving van specifieke landen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de verschillende mogelijke vastgoedbeleggingen evalueren
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan contacten leggen met het werkveld.
De student kan de fiscale aspecten van een internationale vastgoedtransactie verduidelijken
De student kan de internationale vastgoedmarkt situeren
De student kan de vastgoedmarkt van een specifiek land in kaart brengen
De student kan de werking van de internationale beroepsorganisaties uitleggen
De student kan zich inleven in een internationale context
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan de verschillende mogelijke vastgoedbeleggingen evalueren
De student kan omgaan met transacties van atypisch vastgoed en het vergelijken met het residentiële vastgoed
De student volgt de actualiteit op inzake koop en verkoop van onroerende goederen en kan deze duiden in de leerstof
De student kan de wetgeving omtrent patrimoniumvennootschappen analyseren en implementeren.
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de markt van relocation karakteriseren.
De student kan de wetgeving en de gebruiken omtrent timesharing onderkennen.
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student volgt de actualiteit op inzake koop en verkoop van onroerende goederen en kan deze duiden in de leerstof

Leerinhoud

1.Toegang tot het beroep & stage

*Plichtenleer & deontologie van de vastgoedmakelaars *Sanctionering
*Witwassen
*Discriminatie op de markt

2. Atypisch vastgoed (juridisch, fiscaal en economisch)

* Leasing van onroerend goed
* Studentenhuisvesting
* Rusthuizen, Serviceflats en Woonzorgcentra
* Brownfieldconvenanten

Een selectie uit :
* Verkoop van bedrijfsvastgoed
* Scholen
* Kerkfabriek
* Relocation

* Woonboten/Hotel

*Timesharing


3. Vastgoedsector en -transacties in het buitenland en de vergelijking met België  

* Inleiding

* Internationale fiscaliteit (Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus) en internationale financiering van vastgoedprojecten

* Internationale beroepsverenigingen (CEPI – FIABCI)

* Internationale projectontwikkeling

* Een bespreking van een bepaald land selectie Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

VASTGOEDWETBOEK of VRG-Codex

TIMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave of ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.;
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.;
- JURA FALCONIS (ed.), De Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 123 p.;
- GEENS, H., De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector: in de greep van de nieuwe wet Marktpraktijken?, Brussel, larcier, 105 p.;
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.;
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.;
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.;
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.;
- HANSELAER, A. en HUBEAU, B., Sociale huur, Brugge, die keure, 273 p.;
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.;
- HEEB, C., De Makelaar, doctoraatsproefschrift Rechten K.U.Leuven in Recht en ondernemen, Brugge, die keure, 573 p.;
- BLOCKX, G., LENS, F. en WYNANT, L., Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden in RNPS, Mechelen, Kluwer, 354 p.;
- VANDEBEEK, N., Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele rechtsfiguren in RNPS, Mechelen, Kluwer, 291 p.;
- Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Appartements- en immorecht, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, tweemaandelijks, Intersentia en die keure, Antwerpen en Brugge;
- Vastgoed-Info, tweewekelijks, Kluwer; Tips&Advies Vastgoed, veertiendaagse adviesbrief, Indicator, Leuven.

- VERMEULEN, W., Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus, Mechelen, Wolters Kluwer, laatste uitgave.

- Gillissen, P.L., Wonen en kopen in Frankrijk, Voerendaal, Guide Lines, laatste uitgave.

Idem voor ander landen zoals Duitsland, Griekeland, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zuid-Afrika, …

Websites:
www.notaires.fr
www.notaris.nl
www.funda.nl

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)