Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Gecodeerd meten 533899/2780/2223/1/67
Studiegids

Gecodeerd meten 5

33899/2780/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lodts Giuliano
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Landmeetpraktijk 3+4 EN geslaagd of getolereerd voor TopoCAD 2 EN geslaagd of getolereerd voor TopoCAD3) EN simultaan te volgen met Landmeetpraktijk 5.

Korte omschrijving

De student krijgt tijdens het vak de basisbeginselen van het gecodeerd meten theoretisch toegelicht, samen met de basisbestek van het GRB. Daarna volgen praktische oefeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan GRB-conforme metingen uitvoeren.
De student kan de meetdata uitwisselen (exporteren/importeren) tussen het landmeetinstrument en de verwerkingssoftware op de computer.
De student kan gecodeerde meting uitvoeren volgens een eigen codelijst.
De student kan gemeten punten voorzien van een codering in overeenstemming met de toegepaste verwerkingssoftware.

Leerinhoud

1. Principes van het gecodeerd meten i.f.v. de gebruikte software.
2. Meetdata importeren
3. Codebeschrijvingsbestanden
* Aanmaak codelijst
- Puntelementen
- Lijnelementen
- Aaneensluitende lijnelementen

* Codegebruik met toevoeging van instructies
4. Aanmaak eigen codering
5. Vereffeningsmethodes
6. Gecodeerd i.f.v GRB-voorschriften: kennismaking.
7. Praktijkoefening

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)