Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 1.5 Voeding en dieetleer26740/2801/2223/1/81
Studiegids

TAB 1.5 Voeding en dieetleer

26740/2801/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 1.5 Voeding en dieetleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wildiers Anja
Andere co-titularis(sen): Boeynaems Els, Van der Linden Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit Olod zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan verpleegproblemen bij het voedingsgebeuren formuleren en oplossingen aanreiken. (1.2.A.1.) (niveau 1)
De student kan ondervoeding herkennen en mogelijke oplossingen formuleren om de voedingstoestand van de patiënt te verbeteren (1.3.A.1.) (niveau 1)
De student kan belangrijke items binnen een voedingsanamnese weergeven rekening houdend met de eigenheid van de patiënt. (1.4.A.1.) (niveau 2)
De student kan voedingspatronen vanuit cultuur, ideologie en context benoemen. (1.4.A.1.) (niveau 2)
De student kan mogelijke voedingsadviezen geven en voeding gerelateerde risicofactoren beschrijven bij hart- en vaataandoeningen, nieraandoeningen, diabetes, kanker, bepaalde maag - en darmaandoeningen en zwaarlijvigheid (2.4.A.1.) (niveau 1)
De student kan aangeven dat gedrag een invloed heeft op gezondheid (2.4.A.1.) (niveau 2)
De student kan vanuit het meest recente voedingsvoorlichtingsmodel op een eenduidige wijze aanbevelingen rond voeding, beweging en sedentair gedrag formuleren. (1.1.A.1.) (niveau 1)
De student kan beschrijven wat palliatieve voeding inhoudt. (1.1.A.1.) (niveau 1)
De student kan het huidige voedingspatroon van België en Nederland omschrijven (1.1.A.1.) (niveau 1)
De student kan de functies en voedselbronnen van alle voedingsstoffen weergeven alsook van hun plaats in de actieve voedingsdriehoek aanduiden (1.1.A.1.) (niveau 1)
De student kan de effecten in het lichaam bij opname van te weinig/te veel voedingsstoffen beschrijven (1.1.A.1.) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:
  • Voedingskeuze
  • Voedingsleer
  • Nieuwe ontwikkeling in de voedingsleer
  • Voedingshygiëne
  • Kennis van de voedingsaanpassingen bij patiënten met zwaarlijvigheid, maag-darm aandoeningen, kanker, diabetes, hart- en vaataandoeningen, nieraandoeningen en bij ondervoede patiënten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek: Voeding bij gezondheid en ziekte. N.E. Stegeman.
Editie 8 (publicatiedatum 30/07/2021). ISBN/ EAN nummer 9789001745646Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.

Toetsing (tekst)