Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Bachelorproef: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 432767/2801/2223/1/38
Studiegids

Bachelorproef: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 4

32767/2801/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 5
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als Bachelorproef: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Schoeters Sharon
Andere co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Dehaes Shana, Hereygers Nicky, Léonard Silke, Maertens Bruno, Present Evy, Soogen Peter, Vanceulebroeck Valérie, Van Hoof An, Verwimp Tom, Vissers Joppe, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student geslaagd te zijn voor volgend Olod's: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1, 2, 3

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de belangrijkste resultaten van het gevoerde onderzoek aanschouwelijk weergeven (1.3.B.1) (niveau 3)
De student kan de resultaten van het gevoerde onderzoek beschrijven (1.3.B.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan een project uitwerken en aanleveren volgens de geldende richtlijnen (2.2.A.3) (niveau 3)
3. Coördineren - 2. Regisseren van de zorgsituatie
De student kan de groepsleden stimuleren teneinde adequaat gedrag in de afstudeerprojectgroep te realiseren (3.2.B.3) (niveau 3)
De student kan de resultaten van het gevoerde onderzoek op kritische wijze beoordelen (3.2.A.2) (niveau 3)
De student kan een verpleegkundig relevant probleem beargumenteren op basis van recente wetenschappelijke literatuur (3.2.A.2) (niveau 3)
De student kan een voor het gestelde probleem relevante onderzoeksopzet implementeren in de praktijk (3.2.A.2) (niveau 3)
De student kan gedurende de gehele uitwerking van de opdracht ethisch en juridisch correct in het belang van de zorgvrager handelen (3.2.B.3) (niveau 3)

Leerinhoud

Afstudeerproject:
Contract
Plan van aanpak
Afstudeerproject
Poster

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Caroline Neckebroeck, Inge Vanderstraeten, Mieke Verhaeghe. Onderzoeksvaardigheden Voor onderwijs, zorg en welzijn. ISBN 9045549468

Cursus WO4: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 4: Afstudeerproject.
Richtlijnen afstudeerproject zijn opgenomen in de cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen87,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Voor richtlijnen wordt de student doorverwezen naar de cursus van het olod: WO4: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 4: Bachelorproef