Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 1.2 Basisverpleegkunde 126725/2802/2223/1/49
Studiegids

TAB 1.2 Basisverpleegkunde 1

26725/2802/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 1.2 Basisverpleegkunde 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): El Fekri Assia, Spinnoy Karine, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit Olod zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan alle aspecten rond agressie en fixatie schetsen en begrijpen. (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan alle aspecten van opname van vitale parameters beschrijven. (1.1.A) (niveau 1)
De student kan de aandachtspunten van een heelkundige patiënt schetsen doorheen gans het operatieproces (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de basiswetgeving van het verpleegkundig beroep omschrijven en toelichten (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de verworven kennis toepassen, begrijpen en interpreteren aan de hand van klinische casuistiek (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de werking van het algemeen uitscheidingsproces beschrijven en de mogelijke afwijkingen ervan (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan vertrouwd zijn met de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het geven van Gepro. (1.1.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan alle aspecten die hygiënische zorgen kunnen beïnvloeden toelichten (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de noden van een patiënt in geval van zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg op een systematische wijze beschrijven (1.3.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 4. Rekening houden met de filosofische en ideologische overtuiging en culturele aspecten (met inbegrip van gewoonten, gebruiken en rituelen) van de zorgvrager en zijn omgeving tijdens de voorbereiding van de zorgsituatie.
De student kan de omgeving van de patiënt in een zorgsituatie omschrijven. (1.4.A.1) (niveau 2)
De student kan inzicht geven in gezondheidspromotie, gezondheidsvoorlichting, gezondheidsopvoeding en didaktiek door middel van het opstellen ven een patiënteninformatiebrochure. (1.4.B.2) (niveau 2)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan de nodige zorg van de patiënt op hygiënisch vlak, op gebied van uitscheiding, opname vitale parameters verklaren. (1.5.A.1) (niveau 1)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan aangeven dat gedrag een invloed heeft op gezondheid. (2.4.B.1) (niveau 2)
De student kan de invloed van gedrag op gezondheid weergeven. (2.4.B.1) (niveau 2)
De student kan op een adequate manier een patiënteninformatiebrochure opstellen conform de richtlijnen. (2.4.B.1) (niveau 2)
3. Coördineren - 3. Waarderen en respecteren van de bevoegdheden van de leden van het intra-en interprofessioneel team.
De student kan inzicht geven in gezondheidspromotie, gezondheidsvoorlichting, gezondheidsopvoeding en didaktiek door middel van het opstellen ven een patiënteninformatiebrochure (3.3.B.2) (niveau 1)
De student kan inzicht geven in gezondheidspromotie, gezondheidsvoorlichting, gezondheidsopvoeding en didaktiek door middel van het opstellen ven een patiënteninformatiebrochure (3.3.B.3) (niveau 1)
De student kan op een adequate manier een patiënteninformatiebrochure opstellen conform de richtlijnen. (3.3.B.3) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding in de verpleegkunde
 • De patiënt versus zorginstelling
 • Opname- en ontslagprocedure in het ziekenhuis
 • De algemene hygiënische zorgen
 • Verpleegkundige zorgen aan het uitscheidingsstelsel
 • Vitale parameters
 • De heelkundige patiënt
 • Fixatie
 • Valpreventie
 • Agressie tegenover verpleegkundigen
 • Klinisch redeneren – vraagstellingen
 • Woordverklaringen
 • Theoretische omkadering gezondheidspromotie
 • Didactische werkvormen
 • Ontwikkelen van een patiëntenbrochure
 • Checklist voor beoordeling van brochures

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Theoretische achtergrond van het beroep 1.2 - Basisverpleegkunde 1

Digitale leeromgeving AP-Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen
Semester 1Projectopdracht20,00Projectopdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Projectopdracht

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:

Het schriftelijk examen zal doorgaan buiten de eerste examenperiode en dit op de eerste maandag na de herfstvakantie (zie uurrooster WebUntis). Het inhaalexamen zal doorgaan op de inhaaldag tijdens de eerste examenkans in januari (zie uurrooster WebUntis). Het schriftelijk examen bestaat uit kennis-, meerkeuze- en casusvragen.

De projectopdracht bestaat uit het opstellen van een patiënteninformatiebrochure (PIB). De papieren versie dient ingeleverd te worden op de eerste dag van de examenperiode. De digitale versie dient men in te leveren via de digitale leeromgeving op de laatste vrijdag voor de Kerstvakantie en dit als Word-bestand (doc.).

Tweede examenkans:

Het schriftelijk examen bestaat uit kennis-, meerkeuze- en casusvragen.

De projectopdracht bestaat uit het opstellen van een patiënteninformatiebrochure (PIB). De papieren versie dient ingeleverd te worden op de eerste dag van de examenperiode. De digitale versie dient men in te leveren via de digitale leeromgeving op de eerste dag van de examenperiode voor 12u en dit als Word-bestand (doc.).

Informatie betreffende patiënteninformatiebrochure tweede examenperiode: de student maakt een nieuwe PIB afhankelijk van de gekregen feedback op het feedbackmoment van de respectievelijke examenperiode.