Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 2.1 Geneeskundige pathologie28409/2802/2223/1/75
Studiegids

TAB 2.1 Geneeskundige pathologie

28409/2802/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 2.1 Geneeskundige pathologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bosmans Johan
Andere co-titularis(sen): Mistiaen Wilhelm, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de aard van de gebruikte infusievloeistoffen omschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de bloedgroepen en resusfactor omschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de etiologie met betrekking tot doorbloedingsstoornissen van arteriële, veneuze en diabetische aard vanuit haar anatomische en fysiologische achtergrondkennis verklaren en van elke vorm de specifieke verpleegkundige verzorgingsitems aangeven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de inloopsnelheid van een infuus in druppels/minuut en ml/uur berekenen (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan met eigen woorden de verschillende indicaties voor het plaatsen van een maagsonde omschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de belangrijkste syndromen en ziektebeelden van het cardiovasculair stelsel, de bloedvormende organen, het endocrien stelsel, het respiratoir stelsel, de nieren en urinewegen, het digestief stelsel en het zenuwstelsel de belangrijkste symptomen en de belangrijkste symptomen en tekens beschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de belangrijkheid van de respiratoire symptomatologie benoemen en hieruit gepaste verpleegkundige acties afleiden (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de belangrijkheid van de urologische symptomatologie benoemen en hieruit gepaste verpleegkundige acties afleiden (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de belangrijkste diagnostische procedures en de voornaamste behandelingsprincipes weergeven (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de voornaamste onderzoeken uit de urologische specialiteit op gebied van voorbereiding en nazorg in een voor de patiënt bevattelijke taal verduidelijken en telkens de verpleegkundige nazorg hieraan koppelen (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de voornaamste respiratoire onderzoeken op gebied van voorbereiding en nazorg in een voor de patiënt bevattelijke taal verduidelijken en telkens de verpleegkundige nazorg hieraan koppelen (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de meest voorkomende risicofactoren en oorzaken van deze ziektebeelden benoemen (1.3.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan de verpleegkundige aandachtspunten bij de neurologische patiënt omschrijven (2.1.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de dagelijkse verzorging van een microsonde of PEG-sonde omschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de potentiële problemen verbonden aan de perifere IV-therapie omschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de voorbereiding, plaatsing en nazorg van een PEG-sonde met eigen woorden omschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

Anatomie / pathologie / verpleegkundige aspecten:

  cardio-vasculaire patiënt

  urologische patiënt

  gastro-enterologische patiënt

  respiratoire patiënt

  neurologische patiënt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus.

Digitap.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.