Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 225677/2802/2223/1/16
Studiegids

Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 2

25677/2802/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bonnez Yannic
Andere co-titularis(sen): Hereygers Nicky, Maertens Bruno, Schoeters Sharon, Soogen Peter, Van Den Heuvel Anneleen, Van der Linden Eva, Van Gerwen Ellen, van Gils Yannic, Van Hoof An, Verwimp Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student geslaagd te zijn voor volgend Olod: Wetenschappelijk onderbouwing van het beroep 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan aanduiden wat steekproeven en populaties zijn (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan een kritisch framework toepassen en bespreken (1.1.B.3) (niveau 2)
De student het verschil aantonen tussen beschrijvende statistiek versus verklarende statistiek (1.1.A.2) (niveau 2)
De student kan onderzoekingsresultaten correct rapporteren (1.1.A.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 2. Formuleren van de verpleeg(kundige) diagnose
De student kan de bespreking van het dataverzamelingsproces in onderzoeksverslagen kritisch beoordelen (1.2.A.2) (niveau 2)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan inzicht tonen in de verschillende dataverzamelingsmethoden en deze ook toepassen (1.3.A.2) (niveau 2)
De student kan vaststellen wat het geschikte meetniveau is voor de data in een onderzoek. (1.3.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de verschillende items voor een vragenlijst ontwikkelen (2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

Steekproeven en populaties
Meten van gegevens
Dataverzamelingsmethoden
Data-analyse: beschrijvende statistiek Vs verklarende statistiek
Rapporteren van de onderzoeksresultaten.
Wat is ‘de literatuur’? Zoeken, inleiding databanken, booleanse operatoren
Kritisch lezen (wat, waarom, wat is een artikel t.o.v. een studie, vragen stellen, gebruik van onderzoek, kwaliteit van onderzoek, klinische relevantie…).
Toepassen van kritisch framework
Maken en gebruiken van PICO

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Caroline Neckebroeck, Inge Vanderstraeten, Mieke Verhaeghe. Onderzoeksvaardigheden Voor onderwijs, zorg en welzijn. (editie 2021) ISBN 978-90-306-9862-3

Studiewijzer op digitale leeromgeving.

Cursus (eveneens beschikbaar via de digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:
1. Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50% (1e semester)
2. Schriftelijk examen: toepassen kritisch framework en opstellen PICO: 50% (2e semester)

Tweede examenkans:
1. Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50%
2. Schriftelijk examen: toepassen kritisch framework en opstellen PICO: 50%