Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer30910/2802/2223/1/40
Studiegids

Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer

30910/2802/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Schoeters Sharon, Verlinde Joeri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de administratieve, wettelijke en deontologische aspecten die eigen zijn aan verpleging aan huis beschrijven. (1.1.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aangeven tussen welke partijen een zorgtraject wordt afgesloten en voor hoe lang. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan aantonen dat er voor de patiënt voordelen verbonden zijn aan een zorgtraject. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan beschrijven wat een zorgtraject is en kan de doelstellingen ervan weergeven. (2.2.A.1.) (niveau 2)
De student kan de vergelijking tussen ziekenhuisverpleging en thuisverpleging maken. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan de verschillende criteria bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor thuisverpleging. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan het belang van de rol van de huisarts beschrijven. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan het belang van zijn rol als thuisverpleegkundige binnen de eigenheid van de thuisverpleging beschrijven en deze implementeren, organiseren en evalueren. (2.2.A.1) (niveau 2) De student weet wat eerstelijnsgezondheidszorg is en kan dit verduidelijken aan de hand van concrete voorbeelden.
De student kan het verloop van een verpleging aan huis opstarten, plannen, zorg uitvoeren, evalueren en reflecteren. (2.2.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de organisatiecultuur- en klimaat uitleggen. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de verschillende organisatiefasen aangeven. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de verschillende organisatiestructuren en organisatietypes beschrijven en verduidelijken. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de voorwaarden voor het opstarten van een eenmansbedrijf of vennootschap beschrijven. (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan een managementstructuur beschrijven. (2.3.A.5) (niveau 2)
De student kan een organisatie kritisch doorlichten. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan overzicht geven van de verschillende leiderschapsstijlen en de bijhorende valkuilen. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan voorwaarden scheppen om de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorg te verbeteren. Dit kan uiteenlopen van het uitvoeren van de zorg volgens (nieuwe) werkwijzen en (standaard)procedures tot het ontwikkelen van werkwijzen, (standaard)procedures en criteria. 2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Management
Marketing
Effectiviteit en Efficiëntie
Organisatie
Profit- non profit organisatie
Organisatiestructuren – Mintzberg
Organisatiecultuur
Kosten baten van een organisatie
Vennootschappen – loondienst
Processen en procesbeheersing
Vergelijking tussen Gezondheidszorg en de bedrijfswereld
Het veranderingsproces
Veranderingsproces van Kurt Lewin
Organisatieverandering - Weerstand en draagvlak
Stress
Innovatie- Zorginnovatie
Lean in de zorg en zorglogistiek
Kernelementen van een organisatie
Taakspecialisatie
Delegeren
conflicten
Leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard
Empowerment
Time-management
Evaluatie en functionering
Kwaliteit en Kwaliteitszorg
Kwaliteitsmodellen
Patiëntenveiligheid
Zorgtrajecten
Eerstelijnsgezondheidszorg
Zorgraad
Thuisverpleging
Katz schaal
Financiering en organisatie van de thuisverpleging
Werking van de Thuisverpleging
Voor en nadelen van de thuisverpleging
Verstrekkingen
Ondernemerschap in de zorg

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Wegwijs in de thuisverpleging - ISBN-nummer: 9789034194121

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- De Bleser et al., (2015). Beleid, organisatie en kwaliteit in de Gezondheidszorg. Acco
- Robbins, S. P., Coulter, M. (2012). Management.(Elfde ed.). Pearson education Inc.: New Jersey
- Ten Berge L., Oteman, M. (2016). Inleiding organisatiekunde. Coetinho Uitgeverij
- Mintzberg, H., (2013). Organisatiestructuren. Pearsons Benelux B.V.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00