Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 3.4 Geestelijke gezondheidszorg29865/2802/2223/1/12
Studiegids

TAB 3.4 Geestelijke gezondheidszorg

29865/2802/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 3.4 Geestelijke gezondheidszorg
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Verwimp Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Verdere toelichting en praktijkgerichte kennis en vaardigheden in de professionele psychiatrisch verpleegkundige context.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student volgend Olod te hebben gevolgd: Theoretische achtergrond van het beroep 2.4: Sociale en Geestelijke gezondheidszorg.
De instroomcompetenties zijn gelijk aan de eindcompetenties van het desbetreffende Olod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan objectieve, subjectieve, nauwkeurige en relevante psychiatrische gegevens verzamelen via verpleegkunde en systemische gezondheidsevaluaties. (1.1.A.1) (niveau 3)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan gegevens uit meerdere bronnen organiseren, analyseren, synthetiseren en interpreteren om een verpleegkundige diagnose te kunnen afleiden en een zorgplan op te stellen. (1.3.A.1) (niveau 3)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan zijn capaciteit van kritisch denken toepassen en een systematische aanpak hanteren voor de oplossing van problemen en het nemen van verpleegkundige beslissingen in een ruime reeks van professionele contexten en bij de uitvoering van de zorg, rekening houdend met de eigenheid en diversiteit van de psychiatrische patiënt. (1.5.A.2) (niveau 3)
1. Opbouwen - 6. Rapporteren van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kan psychiatrische observaties delen en rapporteren in overeenstemming met de professionele normen en het organisatorische beleid. (1.6.B.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan een zorgrelatie opbouwen met respect voor de medische, sociale en culturele achtergrond van de patiënt/cliënt. (2.1.A.1) (niveau 3)
De student kan informatie verstrekken, waarbij rekening wordt gehouden met de emoties/reacties van de patiënt/cliënt. (2.1.A.1) (niveau 3)
De student kan op empatische wijze omgaan met de patiënt/cliënt waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden (2.1.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan een therapeutische relatie onderhouden binnen de grenzen van zijn professionele rol. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan vaardigheden en methodieken inzetten om incidenten (agressieve, emotionele en/of conflictueuze situaties) te identificeren en analyseren. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan verwoorden hoe men conflictsituaties (agressie naar zorgverlener, patiënt of zichzelf) kan beheren met behulp van communicatiestrategieën en -technieken (hulp/onderhandeling) en de bestaande organisatiemechanismen. (2.2.B.1) (niveau 3)
De student kan verwoorden welke aandachtspunten en potentiële risico’s in acht dienen genomen te worden bij het fixeren/isoleren van een patiënt. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan verwoorden welke aandachtspunten in acht dienen genomen te worden in het contact met de psychiatrische patiënt, dit gerelateerd aan de specifieke psychopathologie. (2.2.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de patiënt begeleiden en therapeutische voorlichting verstrekken zodat de patiënt/cliënt meer autonomie verwerft (mbt gezonde levenswijze, preventie en het voorkomen van risico-gedrag.) (2.3.B.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 5. Ethisch en juridisch handelen
De student kan verpleegkundige zorg verlenen binnen de grenzen van het wetgevende en professionele kader. (2.5.A.2) (niveau 3)
De student kan verwoorden welke regelgeving van toepassing is bij het fixeren en/of isoleren van een patiënt/cliënt. (2.5.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

Het beroeps- en functieprofiel van de psychiatrisch verpleegkundige.

Algemene professionele vaardigheden voor de psychiatrische verpleegkundige
Verpleegkundige aandachtspunten voor een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis
Verpleegkundige aandachtspunten voor een patiënt met een afhankelijkheidsproblematiek
Verpleegkundige aandachtspunten voor een patiënt met een stemmingsstoornis
Verpleegkundige aandachtspunten voor een patiënt met een psychotische stoornis
Verpleegkundige aandachtspunten voor een patiënt met een angststoornis
Verpleegkundige aandachtspunten voor een patiënt met een eetstoornis
Verpleegkundige aandachtspunten voor een patiënt met een neuro-cognitieve stoornis
Verpleegkundige aspecten van psychofarmaca

Wetgeving, principes en verpleegkundige aspecten met betrekking tot isolatie en fixatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Psychiatrie in de verpleegkunde. J. Nevid, S.A. Rathus, B. Greene ISBN: 9789043037198. 10e editie

Syllabus

Lesmateriaal op Digitap


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen: het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.