Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 4.5 Acute zorg Volwassenen29936/2802/2223/1/01
Studiegids

TAB 4.5 Acute zorg Volwassenen

29936/2802/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
    Keuzeoptie:
    • Levenslang leren optie 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 4.5 Acute zorg Volwassenen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vandewalle Heidi
Andere co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de anatomie en de normale en afwijkende geleiding van het hart beschrijven. (1.3.A.3)(niveau 3)
De student kan een ECG interpreteren.   (1.3.A.3) (niveau 3)
De student kan een afwijking op een ECG herkennen en omschrijven. (1.3.A.3) (niveau 3)
De student kan een primair zuur-baseprobleem alsook eventuele compensatiemechanismen interpreteren en kent de relevantie en de behandeling ervan. (1.3.A.3) (niveau 3)
De student kan de anatomie en de fysiologie van het ademhalingsstelsel gebruiken in het kader van de verschillende beademingsmodaliteiten en de monitoring hiervan. (1.3.A.3)(niveau 3)
De student kan de anatomie en de fysiologie van het cardiovasculair stelsel gebruiken in het kader van de benadering van pathofysiologische processen zoals hartfalen. (1.3.A.3) (niveau 3)
De student kan de anatomie en de fysiologie van het centrale zenuwstelsel gebruiken in het kader van de benadering van de patiënt met een aandoening van het centraal zenuwstelstel. (1.3.A.3)(niveau 3)
De student kan de anatomie en de fysiologie van het endocrinologische stelsel gebruiken in het kader van de benadering van de patiënt met falen van dit systeem. (1.3.A.3) (niveau 3)

Leerinhoud

- Interpretatie van ECG’s en herkennen van ritmestoornissen
- De verschillende modi van kunstmatige ventilatie, capnografie en complicaties van (langdurige) ventilatie.
- Zuurbase evenwicht, interpretatie van arteriële bloedgassen en lactaatbepaling.
- Shock: hemodynamische en Picco monitoring, veneuze saturatie, O2aanbod vs O2verbruik en vasoactieve medicatie.
- Normale en abnormale verhouding van water en zouten in het lichaam, nierfalen en CVVH.
- Acuut leverfalen.
- Acute neurologische aandoeningen: neurotrauma met ICP-meting, actilyse-schema bij trombose, (traumatisch) ruggenmergletsel, pathologieën zoals Guillain-Barré syndroom en bacteriële meningitis.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek: Snelle interpretatie van ECG’s - Asaf Gafni, Steven Glas & Lois Daamen (2021). ISBN: 9789083139319 - Uitgegeven door ExpertCollege + cursus

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcolleges
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examens: ECG stroken, open kennis vragen, casuïstiek en multiple choice.