Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Nursing in international health 130978/2802/2223/1/24
Studiegids

Nursing in international health 1

30978/2802/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
  Keuzeoptie:
  • Levenslang leren optie 3
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Nursing in international health 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Van der Linden Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Leerinhoud

Volgende opleidingen (van minstens 3 ECTS) komen in aanmerking voor dit opleidingsonderdeel:

 • Opleidingsonderdeel in het buitenland
 • Summerschool in het buitenland
 • Opleidingsonderdeel Go South
 • Health promotion project

 • SWO1 Schakelprogramma Master Verpleeg- en Vroedkunde

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00