Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Levenslang leren optie 4: olod UA: Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde32768/2802/2223/1/65
Studiegids

Levenslang leren optie 4: olod UA: Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde

32768/2802/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
    Keuzeoptie:
    • Levenslang leren optie 4
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Levenslang leren optie 4: olod UA: Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): Maertens Bruno, Schoeters Sharon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 280,00 uren

Korte omschrijving

Zie studiegids UAntwerpen 

https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-verpleegkunde-vroedkunde/schakelprogramma/studieprogramma/

Begincompetenties (tekst)

kunnen lezen en begrijpen van:

Engels
andere:

Engels is de meest gebruikte taal in de academische literatuur. Bij voorbereiding en verwerking van de leerstof worden vaak Engelstalige teksten gebruikt of naar verwezen. Een vlotte passieve kennis van Engels (lezen en begrijpen) is dan ook aangewezen.

notie hebben van de basisbegrippen van

Excell, Word, PowerPoint
Email, internet
specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingsonderdeel

De student dient geslaagd te zijn als bachelor in de verpleegkunde of bachelor in de vroedkunde of gelijkgesteld. Andere kandidaat studenten dienen een aanvraag in te dienen bij de bevoegde onderwijscommissie.
Learning Outcomes wetenschappelijk onderzoek voor bachelors in verpleegkunde en vroedkunde.

Basis computervaardigheden:

gebruik van Microsoft Word, Excel
vlot gebruik van e-mail met versturen van bijlage
vlot gebruik van internet
kennis Engels (lezen en begrijpen)
Werkstudenten die extra voorbereiding nodig hebben in ICT vaardigheden of hun Engels willen opfrissen, kunnen na inschrijving terecht bij verschillende cursussen van Centrum West.

Leerinhoud

Fundamenten van verpleegkundig en vroedkundig onderzoek

Van probleem tot hypothese

Kwalitatief onderzoek: onderzoekspopulatie en datacollectie

Onderzoeksdesigns in verpleegkunde en vroedkunde

Kwalitatief onderzoek: designs, datacollectiemethoden, basiskennis voor schrijven protocol, basiskennis voor beoordeling literatuur, analyse

Literatuurstudie (zoekstrategie/zoekboom) en Endnote

Kwantitatief onderzoek: variabelen en meetniveaus, boxplots

Oefeningen Endnote en literatuurstudie

Oefeningen onderzoeksdesigns, bespreking methodologie

Kwantitatief onderzoek: onderzoekspopulatie, datacollectie en significantie

Oefeningen onderzoeksdesigns en bespreking kwaliteit

Verklarende statistiek: verschillen en verbanden

Kwantitatief onderzoek: meetinstrumenten

Interpretatie van meer complexe onderzoeksresultaten (regressieanalyse, multipele regressie

Ontwikkeling meetinstrumenten: toepassing leeronderzoek

Datacollectie: theorie en instructies

Beoordelen van wetenschappelijke artikels, oefeningen examen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Noodzakelijk studiemateriaal
Te verkrijgen via de cursusdienst

Polit, F & Tatano Beck, C; Nursing Research; Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice , Wolters KLuwer Health - Lipincott Williams &Wilins, Londen, 2012 (of recenter)
Statistics for the Health Sciences, A Non-Mathematical Introduction (Dancey, Reidy, Rowe)
Eenmalige aankoop, kan voor meerdere opleidingsonderdelen gebruikt worden.

Te downloaden via Blackboard

SPSS 24.0 of laatste versie aangeboden door de universiteit
Endnote


Facultatief studiemateriaal
Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden:

Pollit, F. Yang F.; Measurement and the measurement of change, Wolters KLuwer Health - Lipincott Williams &Wilins, Londen, 2016

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges44,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen236,00 uren

Toetsing (tekst)

Examen

Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
- Elektronisch
- Open vragen
Zelfgestuurde evaluatie

Peer-assessment (geen 2de examenkans mogelijk)

Andere evaluatievormen

Portfolio